Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 23.04.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny sa stabilizovali na rovnakej úrovni. Občasné zrážky pomohli, na%dalej však pretrváva obava z nedostatku vlahy. Producenti skúmajú, ako mali prízemné mrazy vplyv na repku.

Ceny tovarov

09.04.2014 - WHTE DDP VSK : 171,86 EUR
09.04.2014 - WHTE DDP SSK : 173,86 EUR
09.04.2014 - WHTE DDP ZSK : 176,86 EUR
09.04.2014 - WHTA DDP VSK : 169,00 EUR
09.04.2014 - WHTA DDP SSK : 171,00 EUR
09.04.2014 - WHTA DDP ZSK : 174,00 EUR
09.04.2014 - WHTB DDP VSK : 160,50 EUR
09.04.2014 - WHTB DDP SSK : 162,50 EUR
09.04.2014 - WHTB DDP ZSK : 165,50 EUR
09.04.2014 - WHTF DDP VSK : 152,25 EUR
09.04.2014 - WHTF DDP SSK : 154,25 EUR
09.04.2014 - WHTF DDP ZSK : 157,25 EUR
09.04.2014 - WHTS DDP VSK : 271,00 EUR
09.04.2014 - WHTS DDP SSK : 273,00 EUR
09.04.2014 - WHTS DDP ZSK : 276,00 EUR
09.04.2014 - BRLS DDP VSK : 197,83 EUR
09.04.2014 - BRLS DDP SSK : 201,83 EUR
09.04.2014 - BRLS DDP ZSK : 204,83 EUR
09.04.2014 - BRLF DDP VSK : 155,75 EUR
09.04.2014 - BRLF DDP SSK : 159,75 EUR
09.04.2014 - BRLF DDP ZSK : 162,75 EUR
09.04.2014 - RYEA DDP VSK : 127,75 EUR
09.04.2014 - RYEA DDP SSK : 131,75 EUR
09.04.2014 - RYEA DDP ZSK : 134,75 EUR
09.04.2014 - CRNA DDP VSK : 163,40 EUR
09.04.2014 - CRNA DDP SSK : 165,40 EUR
09.04.2014 - CRNA DDP ZSK : 168,40 EUR
09.04.2014 - CRNF DDP VSK : 160,60 EUR
09.04.2014 - CRNF DDP SSK : 162,60 EUR
09.04.2014 - CRNF DDP ZSK : 165,60 EUR
09.04.2014 - RPS DDP VSK : 372,00 EUR
09.04.2014 - RPS DDP SSK : 372,00 EUR
09.04.2014 - RPS DDP ZSK : 372,00 EUR
09.04.2014 - SNF DDP VSK : 302,25 EUR
09.04.2014 - SNF DDP SSK : 302,25 EUR
09.04.2014 - SNF DDP ZSK : 302,25 EUR
09.04.2014 - EUA DDP EU : 4,95 EUR
09.04.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
09.04.2014 - ERU DDP EU : 0,15 EUR
09.04.2014 - EUAA DDP EU : 4,33 EUR
09.04.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
09.04.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
09.04.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
09.04.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
23.04.2014 - WHTE DDP VSK : 173,33 EUR
23.04.2014 - WHTE DDP SSK : 175,33 EUR
23.04.2014 - WHTE DDP ZSK : 178,33 EUR
23.04.2014 - WHTA DDP VSK : 170,14 EUR
23.04.2014 - WHTA DDP SSK : 172,14 EUR
23.04.2014 - WHTA DDP ZSK : 175,14 EUR
23.04.2014 - WHTB DDP VSK : 163,00 EUR
23.04.2014 - WHTB DDP SSK : 165,00 EUR
23.04.2014 - WHTB DDP ZSK : 168,00 EUR
23.04.2014 - WHTF DDP VSK : 156,00 EUR
23.04.2014 - WHTF DDP SSK : 158,00 EUR
23.04.2014 - WHTF DDP ZSK : 161,00 EUR
23.04.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
23.04.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
23.04.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
23.04.2014 - BRLS DDP VSK : 195,82 EUR
23.04.2014 - BRLS DDP SSK : 199,82 EUR
23.04.2014 - BRLS DDP ZSK : 202,82 EUR
23.04.2014 - BRLF DDP VSK : 155,75 EUR
23.04.2014 - BRLF DDP SSK : 159,75 EUR
23.04.2014 - BRLF DDP ZSK : 162,75 EUR
23.04.2014 - RYEA DDP VSK : 127,33 EUR
23.04.2014 - RYEA DDP SSK : 131,33 EUR
23.04.2014 - RYEA DDP ZSK : 134,33 EUR
23.04.2014 - CRNA DDP VSK : 163,25 EUR
23.04.2014 - CRNA DDP SSK : 165,25 EUR
23.04.2014 - CRNA DDP ZSK : 168,25 EUR
23.04.2014 - CRNF DDP VSK : 160,50 EUR
23.04.2014 - CRNF DDP SSK : 162,50 EUR
23.04.2014 - CRNF DDP ZSK : 165,50 EUR
23.04.2014 - RPS DDP VSK : 374,75 EUR
23.04.2014 - RPS DDP SSK : 374,75 EUR
23.04.2014 - RPS DDP ZSK : 374,75 EUR
23.04.2014 - SNF DDP VSK : 302,25 EUR
23.04.2014 - SNF DDP SSK : 302,25 EUR
23.04.2014 - SNF DDP ZSK : 302,25 EUR
23.04.2014 - EUA DDP EU : 5,70 EUR
23.04.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
23.04.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
23.04.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
23.04.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
23.04.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
23.04.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
23.04.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
07.05.2014 - WHTE DDP VSK : 173,29 EUR
07.05.2014 - WHTE DDP SSK : 175,29 EUR
07.05.2014 - WHTE DDP ZSK : 178,29 EUR
07.05.2014 - WHTA DDP VSK : 170,14 EUR
07.05.2014 - WHTA DDP SSK : 172,14 EUR
07.05.2014 - WHTA DDP ZSK : 175,14 EUR
07.05.2014 - WHTB DDP VSK : 163,00 EUR
07.05.2014 - WHTB DDP SSK : 165,00 EUR
07.05.2014 - WHTB DDP ZSK : 168,00 EUR
07.05.2014 - WHTF DDP VSK : 156,00 EUR
07.05.2014 - WHTF DDP SSK : 158,00 EUR
07.05.2014 - WHTF DDP ZSK : 161,00 EUR
07.05.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
07.05.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
07.05.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
07.05.2014 - BRLS DDP VSK : 196,20 EUR
07.05.2014 - BRLS DDP SSK : 200,20 EUR
07.05.2014 - BRLS DDP ZSK : 203,20 EUR
07.05.2014 - BRLF DDP VSK : 155,75 EUR
07.05.2014 - BRLF DDP SSK : 159,75 EUR
07.05.2014 - BRLF DDP ZSK : 162,75 EUR
07.05.2014 - RYEA DDP VSK : 127,33 EUR
07.05.2014 - RYEA DDP SSK : 131,33 EUR
07.05.2014 - RYEA DDP ZSK : 134,33 EUR
07.05.2014 - CRNA DDP VSK : 163,25 EUR
07.05.2014 - CRNA DDP SSK : 165,25 EUR
07.05.2014 - CRNA DDP ZSK : 168,25 EUR
07.05.2014 - CRNF DDP VSK : 160,50 EUR
07.05.2014 - CRNF DDP SSK : 162,50 EUR
07.05.2014 - CRNF DDP ZSK : 165,50 EUR
07.05.2014 - RPS DDP VSK : 374,75 EUR
07.05.2014 - RPS DDP SSK : 374,75 EUR
07.05.2014 - RPS DDP ZSK : 374,75 EUR
07.05.2014 - SNF DDP VSK : 302,25 EUR
07.05.2014 - SNF DDP SSK : 302,25 EUR
07.05.2014 - SNF DDP ZSK : 302,25 EUR
07.05.2014 - EUA DDP EU : 5,70 EUR
07.05.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
07.05.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
07.05.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
07.05.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
07.05.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
07.05.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
07.05.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2014 - EUA DDP EU : 5,70 EUR
25.05.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
25.05.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.05.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
25.05.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.05.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.05.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.05.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP VSK : 172,05 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP SSK : 174,05 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP ZSK : 177,05 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP VSK : 168,45 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP SSK : 170,45 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP ZSK : 173,45 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP VSK : 161,75 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP SSK : 163,75 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP ZSK : 166,75 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP VSK : 154,54 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP SSK : 156,54 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP ZSK : 159,54 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP VSK : 279,16 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP SSK : 281,16 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP ZSK : 284,16 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP VSK : 195,93 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP SSK : 199,93 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP ZSK : 202,93 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP VSK : 156,21 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP SSK : 160,21 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP ZSK : 163,21 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP VSK : 126,95 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP SSK : 131,64 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP ZSK : 133,95 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP VSK : 165,19 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP SSK : 167,19 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP ZSK : 170,19 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP VSK : 161,92 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP SSK : 163,92 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP ZSK : 166,92 EUR
25.05.2014 - RPS DDP VSK : 378,17 EUR
25.05.2014 - RPS DDP SSK : 378,17 EUR
25.05.2014 - RPS DDP ZSK : 378,17 EUR
25.05.2014 - SNF DDP VSK : 303,67 EUR
25.05.2014 - SNF DDP SSK : 303,67 EUR
25.05.2014 - SNF DDP ZSK : 303,67 EUR
25.06.2014 - EUA DDP EU : 5,70 EUR
25.06.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
25.06.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.06.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
25.06.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.06.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.06.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.06.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP VSK : 169,92 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP SSK : 171,92 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP ZSK : 174,92 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP VSK : 165,53 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP SSK : 167,53 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP ZSK : 170,53 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP VSK : 159,59 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP SSK : 161,59 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP ZSK : 164,59 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP VSK : 152,03 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP SSK : 154,03 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP ZSK : 157,03 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP VSK : 267,39 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP SSK : 269,39 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP ZSK : 272,39 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP VSK : 195,46 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP SSK : 199,46 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP ZSK : 202,46 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP VSK : 156,99 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP SSK : 160,99 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP ZSK : 163,99 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP VSK : 126,30 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP SSK : 132,16 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP ZSK : 133,30 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP VSK : 168,52 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP SSK : 170,52 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP ZSK : 173,52 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP VSK : 164,38 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP SSK : 166,38 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP ZSK : 169,38 EUR
25.06.2014 - RPS DDP VSK : 384,05 EUR
25.06.2014 - RPS DDP SSK : 384,05 EUR
25.06.2014 - RPS DDP ZSK : 384,05 EUR
25.06.2014 - SNF DDP VSK : 306,13 EUR
25.06.2014 - SNF DDP SSK : 306,13 EUR
25.06.2014 - SNF DDP ZSK : 306,13 EUR
25.07.2014 - EUA DDP EU : 5,70 EUR
25.07.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
25.07.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.07.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
25.07.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.07.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.07.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP VSK : 167,86 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP SSK : 169,86 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP ZSK : 172,86 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP VSK : 162,71 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP SSK : 164,71 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP ZSK : 167,71 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP VSK : 157,50 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP SSK : 159,50 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP ZSK : 162,50 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP VSK : 149,60 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP SSK : 151,60 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP ZSK : 154,60 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP VSK : 195,00 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP SSK : 199,00 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP ZSK : 202,00 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP VSK : 157,75 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP SSK : 161,75 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP ZSK : 164,75 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP VSK : 125,67 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP SSK : 132,67 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP ZSK : 132,67 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP VSK : 171,75 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP SSK : 173,75 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP ZSK : 176,75 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP VSK : 166,75 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP SSK : 168,75 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP ZSK : 171,75 EUR
25.07.2014 - RPS DDP VSK : 389,75 EUR
25.07.2014 - RPS DDP SSK : 389,75 EUR
25.07.2014 - RPS DDP ZSK : 389,75 EUR
25.07.2014 - SNF DDP VSK : 308,50 EUR
25.07.2014 - SNF DDP SSK : 308,50 EUR
25.07.2014 - SNF DDP ZSK : 308,50 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 5,40 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 6,30 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,18 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 5,70 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR