Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 09.04.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny olejnín a obilnín veľmi mierne stúpajú. Naďalej pretrvávajú obavy z nedostatku vlahy, napriek zrážkam v posledných dňoch, čo sa odzrkadľuje aj v odhadovaných cenách novej úrody o 3 mesiace - začiatkom júla 2014, ktoré sú oproti minulému roku vyššie.

Ceny tovarov

25.03.2014 - WHTE DDP VSK : 172,71 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP SSK : 174,71 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP ZSK : 177,71 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP VSK : 170,57 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP SSK : 172,57 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP ZSK : 175,57 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP VSK : 165,40 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP SSK : 167,40 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP ZSK : 170,40 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP VSK : 156,00 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP SSK : 158,00 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP ZSK : 161,00 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP VSK : 198,50 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP SSK : 202,50 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP ZSK : 205,50 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP VSK : 154,67 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP SSK : 158,67 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP ZSK : 161,67 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP VSK : 129,50 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP SSK : 133,50 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP ZSK : 136,50 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP VSK : 161,67 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP SSK : 163,67 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP ZSK : 166,67 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP VSK : 159,17 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP SSK : 161,17 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP ZSK : 164,17 EUR
25.03.2014 - RPS DDP VSK : 369,33 EUR
25.03.2014 - RPS DDP SSK : 369,33 EUR
25.03.2014 - RPS DDP ZSK : 369,33 EUR
25.03.2014 - SNF DDP VSK : 299,75 EUR
25.03.2014 - SNF DDP SSK : 299,75 EUR
25.03.2014 - SNF DDP ZSK : 299,75 EUR
26.03.2014 - EUA DDP EU : 5,80 EUR
26.03.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
26.03.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
26.03.2014 - EUAA DDP EU : 5,25 EUR
26.03.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
26.03.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
26.03.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
26.03.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
09.04.2014 - WHTE DDP VSK : 172,00 EUR
09.04.2014 - WHTE DDP SSK : 174,00 EUR
09.04.2014 - WHTE DDP ZSK : 177,00 EUR
09.04.2014 - WHTA DDP VSK : 169,00 EUR
09.04.2014 - WHTA DDP SSK : 171,00 EUR
09.04.2014 - WHTA DDP ZSK : 174,00 EUR
09.04.2014 - WHTB DDP VSK : 160,50 EUR
09.04.2014 - WHTB DDP SSK : 162,50 EUR
09.04.2014 - WHTB DDP ZSK : 165,50 EUR
09.04.2014 - WHTF DDP VSK : 152,25 EUR
09.04.2014 - WHTF DDP SSK : 154,25 EUR
09.04.2014 - WHTF DDP ZSK : 157,25 EUR
09.04.2014 - WHTS DDP VSK : 271,00 EUR
09.04.2014 - WHTS DDP SSK : 273,00 EUR
09.04.2014 - WHTS DDP ZSK : 276,00 EUR
09.04.2014 - BRLS DDP VSK : 197,83 EUR
09.04.2014 - BRLS DDP SSK : 201,83 EUR
09.04.2014 - BRLS DDP ZSK : 204,83 EUR
09.04.2014 - BRLF DDP VSK : 155,75 EUR
09.04.2014 - BRLF DDP SSK : 159,75 EUR
09.04.2014 - BRLF DDP ZSK : 162,75 EUR
09.04.2014 - RYEA DDP VSK : 127,75 EUR
09.04.2014 - RYEA DDP SSK : 131,75 EUR
09.04.2014 - RYEA DDP ZSK : 134,75 EUR
09.04.2014 - CRNA DDP VSK : 163,40 EUR
09.04.2014 - CRNA DDP SSK : 165,40 EUR
09.04.2014 - CRNA DDP ZSK : 168,40 EUR
09.04.2014 - CRNF DDP VSK : 160,60 EUR
09.04.2014 - CRNF DDP SSK : 162,60 EUR
09.04.2014 - CRNF DDP ZSK : 165,60 EUR
09.04.2014 - RPS DDP VSK : 372,00 EUR
09.04.2014 - RPS DDP SSK : 372,00 EUR
09.04.2014 - RPS DDP ZSK : 372,00 EUR
09.04.2014 - SNF DDP VSK : 302,25 EUR
09.04.2014 - SNF DDP SSK : 302,25 EUR
09.04.2014 - SNF DDP ZSK : 302,25 EUR
09.04.2014 - EUA DDP EU : 4,95 EUR
09.04.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
09.04.2014 - ERU DDP EU : 0,15 EUR
09.04.2014 - EUAA DDP EU : 4,33 EUR
09.04.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
09.04.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
09.04.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
09.04.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
23.04.2014 - WHTE DDP VSK : 172,14 EUR
23.04.2014 - WHTE DDP SSK : 174,14 EUR
23.04.2014 - WHTE DDP ZSK : 177,14 EUR
23.04.2014 - WHTA DDP VSK : 168,29 EUR
23.04.2014 - WHTA DDP SSK : 170,29 EUR
23.04.2014 - WHTA DDP ZSK : 173,29 EUR
23.04.2014 - WHTB DDP VSK : 161,40 EUR
23.04.2014 - WHTB DDP SSK : 163,40 EUR
23.04.2014 - WHTB DDP ZSK : 166,40 EUR
23.04.2014 - WHTF DDP VSK : 156,00 EUR
23.04.2014 - WHTF DDP SSK : 158,00 EUR
23.04.2014 - WHTF DDP ZSK : 161,00 EUR
23.04.2014 - WHTS DDP VSK : 271,00 EUR
23.04.2014 - WHTS DDP SSK : 273,00 EUR
23.04.2014 - WHTS DDP ZSK : 276,00 EUR
23.04.2014 - BRLS DDP VSK : 198,80 EUR
23.04.2014 - BRLS DDP SSK : 202,80 EUR
23.04.2014 - BRLS DDP ZSK : 205,80 EUR
23.04.2014 - BRLF DDP VSK : 154,67 EUR
23.04.2014 - BRLF DDP SSK : 158,67 EUR
23.04.2014 - BRLF DDP ZSK : 161,67 EUR
23.04.2014 - RYEA DDP VSK : 127,75 EUR
23.04.2014 - RYEA DDP SSK : 131,75 EUR
23.04.2014 - RYEA DDP ZSK : 134,75 EUR
23.04.2014 - CRNA DDP VSK : 163,40 EUR
23.04.2014 - CRNA DDP SSK : 165,40 EUR
23.04.2014 - CRNA DDP ZSK : 168,40 EUR
23.04.2014 - CRNF DDP VSK : 160,60 EUR
23.04.2014 - CRNF DDP SSK : 162,60 EUR
23.04.2014 - CRNF DDP ZSK : 165,60 EUR
23.04.2014 - RPS DDP VSK : 372,00 EUR
23.04.2014 - RPS DDP SSK : 372,00 EUR
23.04.2014 - RPS DDP ZSK : 372,00 EUR
23.04.2014 - SNF DDP VSK : 302,25 EUR
23.04.2014 - SNF DDP SSK : 302,25 EUR
23.04.2014 - SNF DDP ZSK : 302,25 EUR
23.04.2014 - EUA DDP EU : 4,95 EUR
23.04.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
23.04.2014 - ERU DDP EU : 0,15 EUR
23.04.2014 - EUAA DDP EU : 4,33 EUR
23.04.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
23.04.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
23.04.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
23.04.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2014 - EUA DDP EU : 4,95 EUR
25.05.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
25.05.2014 - ERU DDP EU : 0,15 EUR
25.05.2014 - EUAA DDP EU : 4,33 EUR
25.05.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.05.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.05.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.05.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP VSK : 170,08 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP SSK : 172,08 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP ZSK : 175,08 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP VSK : 165,98 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP SSK : 167,98 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP ZSK : 170,98 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP VSK : 159,31 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP SSK : 161,31 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP ZSK : 164,31 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP VSK : 153,80 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP SSK : 155,80 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP ZSK : 158,80 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP VSK : 265,84 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP SSK : 267,84 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP ZSK : 270,84 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP VSK : 198,25 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP SSK : 202,25 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP ZSK : 205,25 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP VSK : 155,59 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP SSK : 159,59 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP ZSK : 162,59 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP VSK : 127,58 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP SSK : 132,61 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP ZSK : 134,58 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP VSK : 165,33 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP SSK : 167,33 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP ZSK : 170,33 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP VSK : 161,98 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP SSK : 163,98 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP ZSK : 166,98 EUR
25.05.2014 - RPS DDP VSK : 377,51 EUR
25.05.2014 - RPS DDP SSK : 377,51 EUR
25.05.2014 - RPS DDP ZSK : 377,51 EUR
25.05.2014 - SNF DDP VSK : 304,40 EUR
25.05.2014 - SNF DDP SSK : 304,40 EUR
25.05.2014 - SNF DDP ZSK : 304,40 EUR
25.06.2014 - EUA DDP EU : 4,95 EUR
25.06.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
25.06.2014 - ERU DDP EU : 0,15 EUR
25.06.2014 - EUAA DDP EU : 4,33 EUR
25.06.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.06.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.06.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.06.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP VSK : 168,08 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP SSK : 170,08 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP ZSK : 173,08 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP VSK : 163,74 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP SSK : 165,74 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP ZSK : 168,74 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP VSK : 157,29 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP SSK : 159,29 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP ZSK : 162,29 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP VSK : 151,66 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP SSK : 153,66 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP ZSK : 156,66 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP VSK : 260,84 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP SSK : 262,84 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP ZSK : 265,84 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP VSK : 197,72 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP SSK : 201,72 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP ZSK : 204,72 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP VSK : 156,47 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP SSK : 160,47 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP ZSK : 163,47 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP VSK : 127,41 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP SSK : 133,44 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP ZSK : 134,41 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP VSK : 167,19 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP SSK : 169,19 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP ZSK : 172,19 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP VSK : 163,31 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP SSK : 165,31 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP ZSK : 168,31 EUR
25.06.2014 - RPS DDP VSK : 382,84 EUR
25.06.2014 - RPS DDP SSK : 382,84 EUR
25.06.2014 - RPS DDP ZSK : 382,84 EUR
25.06.2014 - SNF DDP VSK : 306,48 EUR
25.06.2014 - SNF DDP SSK : 306,48 EUR
25.06.2014 - SNF DDP ZSK : 306,48 EUR
25.07.2014 - EUA DDP EU : 4,95 EUR
25.07.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
25.07.2014 - ERU DDP EU : 0,15 EUR
25.07.2014 - EUAA DDP EU : 4,33 EUR
25.07.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.07.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.07.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP VSK : 166,14 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP SSK : 168,14 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP ZSK : 171,14 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP VSK : 161,57 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP SSK : 163,57 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP ZSK : 166,57 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP VSK : 155,33 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP SSK : 157,33 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP ZSK : 160,33 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP VSK : 149,60 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP SSK : 151,60 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP ZSK : 154,60 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP VSK : 197,20 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP SSK : 201,20 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP ZSK : 204,20 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP VSK : 157,33 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP SSK : 161,33 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP ZSK : 164,33 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP VSK : 127,25 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP SSK : 134,25 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP ZSK : 134,25 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP VSK : 169,00 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP SSK : 171,00 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP ZSK : 174,00 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP VSK : 164,60 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP SSK : 166,60 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP ZSK : 169,60 EUR
25.07.2014 - RPS DDP VSK : 388,00 EUR
25.07.2014 - RPS DDP SSK : 388,00 EUR
25.07.2014 - RPS DDP ZSK : 388,00 EUR
25.07.2014 - SNF DDP VSK : 308,50 EUR
25.07.2014 - SNF DDP SSK : 308,50 EUR
25.07.2014 - SNF DDP ZSK : 308,50 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 5,20 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,15 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 4,50 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 5,40 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,18 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,15 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 4,70 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR