Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 26.03.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín aj olejnin sú stabilizované, naďalej však pretrváva u producentov obava s nedostatku vlahy.

Ceny tovarov

12.03.2014 - WHTE DDP VSK : 172,43 EUR
12.03.2014 - WHTE DDP SSK : 174,43 EUR
12.03.2014 - WHTE DDP ZSK : 177,43 EUR
12.03.2014 - WHTA DDP VSK : 169,57 EUR
12.03.2014 - WHTA DDP SSK : 171,57 EUR
12.03.2014 - WHTA DDP ZSK : 174,57 EUR
12.03.2014 - WHTB DDP VSK : 166,00 EUR
12.03.2014 - WHTB DDP SSK : 168,00 EUR
12.03.2014 - WHTB DDP ZSK : 171,00 EUR
12.03.2014 - WHTF DDP VSK : 151,20 EUR
12.03.2014 - WHTF DDP SSK : 153,20 EUR
12.03.2014 - WHTF DDP ZSK : 156,20 EUR
12.03.2014 - WHTS DDP VSK : 258,00 EUR
12.03.2014 - WHTS DDP SSK : 260,00 EUR
12.03.2014 - WHTS DDP ZSK : 263,00 EUR
12.03.2014 - BRLS DDP VSK : 198,50 EUR
12.03.2014 - BRLS DDP SSK : 202,50 EUR
12.03.2014 - BRLS DDP ZSK : 205,50 EUR
12.03.2014 - BRLF DDP VSK : 151,60 EUR
12.03.2014 - BRLF DDP SSK : 155,60 EUR
12.03.2014 - BRLF DDP ZSK : 158,60 EUR
12.03.2014 - RYEA DDP VSK : 124,50 EUR
12.03.2014 - RYEA DDP SSK : 128,50 EUR
12.03.2014 - RYEA DDP ZSK : 131,50 EUR
12.03.2014 - CRNA DDP VSK : 155,17 EUR
12.03.2014 - CRNA DDP SSK : 157,17 EUR
12.03.2014 - CRNA DDP ZSK : 160,17 EUR
12.03.2014 - CRNF DDP VSK : 153,00 EUR
12.03.2014 - CRNF DDP SSK : 155,00 EUR
12.03.2014 - CRNF DDP ZSK : 158,00 EUR
12.03.2014 - RPS DDP VSK : 360,17 EUR
12.03.2014 - RPS DDP SSK : 360,17 EUR
12.03.2014 - RPS DDP ZSK : 360,17 EUR
12.03.2014 - SNF DDP VSK : 300,00 EUR
12.03.2014 - SNF DDP SSK : 300,00 EUR
12.03.2014 - SNF DDP ZSK : 300,00 EUR
12.03.2014 - EUA DDP EU : 6,85 EUR
12.03.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
12.03.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
12.03.2014 - EUAA DDP EU : 6,22 EUR
12.03.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
12.03.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
12.03.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
12.03.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
26.03.2014 - WHTE DDP VSK : 173,00 EUR
26.03.2014 - WHTE DDP SSK : 175,00 EUR
26.03.2014 - WHTE DDP ZSK : 178,00 EUR
26.03.2014 - WHTA DDP VSK : 170,57 EUR
26.03.2014 - WHTA DDP SSK : 172,57 EUR
26.03.2014 - WHTA DDP ZSK : 175,57 EUR
26.03.2014 - WHTB DDP VSK : 165,40 EUR
26.03.2014 - WHTB DDP SSK : 167,40 EUR
26.03.2014 - WHTB DDP ZSK : 170,40 EUR
26.03.2014 - WHTF DDP VSK : 156,00 EUR
26.03.2014 - WHTF DDP SSK : 158,00 EUR
26.03.2014 - WHTF DDP ZSK : 161,00 EUR
26.03.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
26.03.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
26.03.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
26.03.2014 - BRLS DDP VSK : 198,50 EUR
26.03.2014 - BRLS DDP SSK : 202,50 EUR
26.03.2014 - BRLS DDP ZSK : 205,50 EUR
26.03.2014 - BRLF DDP VSK : 154,67 EUR
26.03.2014 - BRLF DDP SSK : 158,67 EUR
26.03.2014 - BRLF DDP ZSK : 161,67 EUR
26.03.2014 - RYEA DDP VSK : 129,50 EUR
26.03.2014 - RYEA DDP SSK : 133,50 EUR
26.03.2014 - RYEA DDP ZSK : 136,50 EUR
26.03.2014 - CRNA DDP VSK : 161,67 EUR
26.03.2014 - CRNA DDP SSK : 163,67 EUR
26.03.2014 - CRNA DDP ZSK : 166,67 EUR
26.03.2014 - CRNF DDP VSK : 159,17 EUR
26.03.2014 - CRNF DDP SSK : 161,17 EUR
26.03.2014 - CRNF DDP ZSK : 164,17 EUR
26.03.2014 - RPS DDP VSK : 368,00 EUR
26.03.2014 - RPS DDP SSK : 368,00 EUR
26.03.2014 - RPS DDP ZSK : 368,00 EUR
26.03.2014 - SNF DDP VSK : 298,00 EUR
26.03.2014 - SNF DDP SSK : 298,00 EUR
26.03.2014 - SNF DDP ZSK : 298,00 EUR
26.03.2014 - EUA DDP EU : 5,80 EUR
26.03.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
26.03.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
26.03.2014 - EUAA DDP EU : 5,25 EUR
26.03.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
26.03.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
26.03.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
26.03.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
09.04.2014 - WHTE DDP VSK : 173,00 EUR
09.04.2014 - WHTE DDP SSK : 175,00 EUR
09.04.2014 - WHTE DDP ZSK : 178,00 EUR
09.04.2014 - WHTA DDP VSK : 170,14 EUR
09.04.2014 - WHTA DDP SSK : 172,14 EUR
09.04.2014 - WHTA DDP ZSK : 175,14 EUR
09.04.2014 - WHTB DDP VSK : 165,40 EUR
09.04.2014 - WHTB DDP SSK : 167,40 EUR
09.04.2014 - WHTB DDP ZSK : 170,40 EUR
09.04.2014 - WHTF DDP VSK : 156,00 EUR
09.04.2014 - WHTF DDP SSK : 158,00 EUR
09.04.2014 - WHTF DDP ZSK : 161,00 EUR
09.04.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
09.04.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
09.04.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
09.04.2014 - BRLS DDP VSK : 198,75 EUR
09.04.2014 - BRLS DDP SSK : 202,75 EUR
09.04.2014 - BRLS DDP ZSK : 205,75 EUR
09.04.2014 - BRLF DDP VSK : 154,67 EUR
09.04.2014 - BRLF DDP SSK : 158,67 EUR
09.04.2014 - BRLF DDP ZSK : 161,67 EUR
09.04.2014 - RYEA DDP VSK : 129,00 EUR
09.04.2014 - RYEA DDP SSK : 133,00 EUR
09.04.2014 - RYEA DDP ZSK : 136,00 EUR
09.04.2014 - CRNA DDP VSK : 161,67 EUR
09.04.2014 - CRNA DDP SSK : 163,67 EUR
09.04.2014 - CRNA DDP ZSK : 166,67 EUR
09.04.2014 - CRNF DDP VSK : 159,17 EUR
09.04.2014 - CRNF DDP SSK : 161,17 EUR
09.04.2014 - CRNF DDP ZSK : 164,17 EUR
09.04.2014 - RPS DDP VSK : 368,00 EUR
09.04.2014 - RPS DDP SSK : 368,00 EUR
09.04.2014 - RPS DDP ZSK : 368,00 EUR
09.04.2014 - SNF DDP VSK : 298,00 EUR
09.04.2014 - SNF DDP SSK : 298,00 EUR
09.04.2014 - SNF DDP ZSK : 298,00 EUR
09.04.2014 - EUA DDP EU : 5,80 EUR
09.04.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
09.04.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
09.04.2014 - EUAA DDP EU : 5,25 EUR
09.04.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
09.04.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
09.04.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
09.04.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2014 - EUA DDP EU : 5,80 EUR
25.04.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
25.04.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
25.04.2014 - EUAA DDP EU : 5,25 EUR
25.04.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.04.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.04.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.04.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP VSK : 173,80 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP SSK : 175,80 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP ZSK : 178,80 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP VSK : 170,91 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP SSK : 172,91 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP ZSK : 175,91 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP VSK : 166,35 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP SSK : 168,35 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP ZSK : 171,35 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP VSK : 156,73 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP SSK : 158,73 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP ZSK : 161,73 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP VSK : 268,07 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP SSK : 270,07 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP ZSK : 273,07 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP VSK : 200,05 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP SSK : 204,05 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP ZSK : 207,05 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP VSK : 155,43 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP SSK : 159,43 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP ZSK : 162,43 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP VSK : 129,83 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP SSK : 134,45 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP ZSK : 136,83 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP VSK : 163,19 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP SSK : 165,19 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP ZSK : 168,19 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP VSK : 160,45 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP SSK : 162,45 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP ZSK : 165,45 EUR
25.04.2014 - RPS DDP VSK : 371,32 EUR
25.04.2014 - RPS DDP SSK : 371,32 EUR
25.04.2014 - RPS DDP ZSK : 371,32 EUR
25.04.2014 - SNF DDP VSK : 299,87 EUR
25.04.2014 - SNF DDP SSK : 299,87 EUR
25.04.2014 - SNF DDP ZSK : 299,87 EUR
25.05.2014 - EUA DDP EU : 5,80 EUR
25.05.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
25.05.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
25.05.2014 - EUAA DDP EU : 5,25 EUR
25.05.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.05.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.05.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.05.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP VSK : 175,31 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP SSK : 177,31 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP ZSK : 180,31 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP VSK : 172,36 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP SSK : 174,36 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP ZSK : 177,36 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP VSK : 168,15 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP SSK : 170,15 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP ZSK : 173,15 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP VSK : 158,09 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP SSK : 160,09 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP ZSK : 163,09 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP VSK : 271,97 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP SSK : 273,97 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP ZSK : 276,97 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP VSK : 202,48 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP SSK : 206,48 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP ZSK : 209,48 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP VSK : 156,86 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP SSK : 160,86 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP ZSK : 163,86 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP VSK : 131,39 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP SSK : 137,18 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP ZSK : 138,39 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP VSK : 166,05 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP SSK : 168,05 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP ZSK : 171,05 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP VSK : 162,85 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP SSK : 164,85 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP ZSK : 167,85 EUR
25.05.2014 - RPS DDP VSK : 377,55 EUR
25.05.2014 - RPS DDP SSK : 377,55 EUR
25.05.2014 - RPS DDP ZSK : 377,55 EUR
25.05.2014 - SNF DDP VSK : 303,37 EUR
25.05.2014 - SNF DDP SSK : 303,37 EUR
25.05.2014 - SNF DDP ZSK : 303,37 EUR
25.06.2014 - EUA DDP EU : 5,80 EUR
25.06.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
25.06.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
25.06.2014 - EUAA DDP EU : 5,25 EUR
25.06.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.06.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.06.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.06.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP VSK : 176,86 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP SSK : 178,86 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP ZSK : 181,86 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP VSK : 173,86 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP SSK : 175,86 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP ZSK : 178,86 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP VSK : 170,00 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP SSK : 172,00 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP ZSK : 175,00 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP VSK : 159,50 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP SSK : 161,50 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP ZSK : 164,50 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP VSK : 276,00 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP SSK : 278,00 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP ZSK : 281,00 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP VSK : 205,00 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP SSK : 209,00 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP ZSK : 212,00 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP VSK : 158,33 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP SSK : 162,33 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP ZSK : 165,33 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP VSK : 133,00 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP SSK : 140,00 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP ZSK : 140,00 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP VSK : 169,00 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP SSK : 171,00 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP ZSK : 174,00 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP VSK : 165,33 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP SSK : 167,33 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP ZSK : 170,33 EUR
25.06.2014 - RPS DDP VSK : 384,00 EUR
25.06.2014 - RPS DDP SSK : 384,00 EUR
25.06.2014 - RPS DDP ZSK : 384,00 EUR
25.06.2014 - SNF DDP VSK : 307,00 EUR
25.06.2014 - SNF DDP SSK : 307,00 EUR
25.06.2014 - SNF DDP ZSK : 307,00 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 5,50 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 6,20 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 5,70 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR