Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 11.03.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín začali mierne rásť. U producentov začínajú narastať obavy z nedostatku vlahy na poliach.
Ceny olejnín sú v súčasnom období stabilizované.

Ceny tovarov

25.02.2014 - WHTE DDP VSK : 171,29 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP SSK : 173,29 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP ZSK : 176,29 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP VSK : 169,14 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP SSK : 171,14 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP ZSK : 174,14 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP VSK : 164,00 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP SSK : 166,00 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP ZSK : 169,00 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP VSK : 152,67 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP SSK : 154,67 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP ZSK : 157,67 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP VSK : 258,00 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP SSK : 260,00 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP ZSK : 263,00 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP VSK : 199,25 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP SSK : 203,25 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP ZSK : 206,25 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP VSK : 150,00 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP SSK : 154,00 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP ZSK : 157,00 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP VSK : 129,50 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP SSK : 133,50 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP ZSK : 136,50 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP VSK : 151,50 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP SSK : 153,50 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP ZSK : 156,50 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP VSK : 148,00 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP SSK : 150,00 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP ZSK : 153,00 EUR
25.02.2014 - RPS DDP VSK : 359,33 EUR
25.02.2014 - RPS DDP SSK : 359,33 EUR
25.02.2014 - RPS DDP ZSK : 359,33 EUR
25.02.2014 - SNF DDP VSK : 303,00 EUR
25.02.2014 - SNF DDP SSK : 303,00 EUR
25.02.2014 - SNF DDP ZSK : 303,00 EUR
25.02.2014 - EUA DDP EU : 6,23 EUR
25.02.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.02.2014 - ERU DDP EU : 0,22 EUR
25.02.2014 - EUAA DDP EU : 5,65 EUR
25.02.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.02.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.02.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.02.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
11.03.2014 - WHTE DDP VSK : 174,33 EUR
11.03.2014 - WHTE DDP SSK : 176,33 EUR
11.03.2014 - WHTE DDP ZSK : 179,33 EUR
11.03.2014 - WHTA DDP VSK : 171,00 EUR
11.03.2014 - WHTA DDP SSK : 173,00 EUR
11.03.2014 - WHTA DDP ZSK : 176,00 EUR
11.03.2014 - WHTB DDP VSK : 167,00 EUR
11.03.2014 - WHTB DDP SSK : 169,00 EUR
11.03.2014 - WHTB DDP ZSK : 172,00 EUR
11.03.2014 - WHTF DDP VSK : 153,20 EUR
11.03.2014 - WHTF DDP SSK : 155,20 EUR
11.03.2014 - WHTF DDP ZSK : 158,20 EUR
11.03.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
11.03.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
11.03.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
11.03.2014 - BRLS DDP VSK : 199,25 EUR
11.03.2014 - BRLS DDP SSK : 203,25 EUR
11.03.2014 - BRLS DDP ZSK : 206,25 EUR
11.03.2014 - BRLF DDP VSK : 153,67 EUR
11.03.2014 - BRLF DDP SSK : 157,67 EUR
11.03.2014 - BRLF DDP ZSK : 160,67 EUR
11.03.2014 - RYEA DDP VSK : 126,50 EUR
11.03.2014 - RYEA DDP SSK : 130,50 EUR
11.03.2014 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
11.03.2014 - CRNA DDP VSK : 164,00 EUR
11.03.2014 - CRNA DDP SSK : 166,00 EUR
11.03.2014 - CRNA DDP ZSK : 169,00 EUR
11.03.2014 - CRNF DDP VSK : 162,33 EUR
11.03.2014 - CRNF DDP SSK : 164,33 EUR
11.03.2014 - CRNF DDP ZSK : 167,33 EUR
11.03.2014 - RPS DDP VSK : 359,00 EUR
11.03.2014 - RPS DDP SSK : 359,00 EUR
11.03.2014 - RPS DDP ZSK : 359,00 EUR
11.03.2014 - SNF DDP VSK : 298,00 EUR
11.03.2014 - SNF DDP SSK : 298,00 EUR
11.03.2014 - SNF DDP ZSK : 298,00 EUR
11.03.2014 - EUA DDP EU : 6,85 EUR
11.03.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
11.03.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
11.03.2014 - EUAA DDP EU : 6,22 EUR
11.03.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
11.03.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
11.03.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
11.03.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP VSK : 174,29 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP SSK : 176,29 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP ZSK : 179,29 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP VSK : 171,86 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP SSK : 173,86 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP ZSK : 176,86 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP VSK : 167,00 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP SSK : 169,00 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP ZSK : 172,00 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP VSK : 154,00 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP SSK : 156,00 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP ZSK : 159,00 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP VSK : 197,75 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP SSK : 201,75 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP ZSK : 204,75 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP VSK : 154,33 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP SSK : 158,33 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP ZSK : 161,33 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP VSK : 126,50 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP SSK : 130,50 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP VSK : 164,33 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP SSK : 166,33 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP ZSK : 169,33 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP VSK : 162,67 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP SSK : 164,67 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP ZSK : 167,67 EUR
25.03.2014 - RPS DDP VSK : 362,25 EUR
25.03.2014 - RPS DDP SSK : 362,25 EUR
25.03.2014 - RPS DDP ZSK : 362,25 EUR
25.03.2014 - SNF DDP VSK : 299,75 EUR
25.03.2014 - SNF DDP SSK : 299,75 EUR
25.03.2014 - SNF DDP ZSK : 299,75 EUR
25.03.2014 - EUA DDP EU : 6,85 EUR
25.03.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
25.03.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
25.03.2014 - EUAA DDP EU : 6,22 EUR
25.03.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.03.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.03.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.03.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2014 - EUA DDP EU : 6,85 EUR
25.04.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
25.04.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
25.04.2014 - EUAA DDP EU : 6,22 EUR
25.04.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.04.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.04.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.04.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP VSK : 175,88 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP SSK : 177,88 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP ZSK : 180,88 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP VSK : 173,40 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP SSK : 175,40 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP ZSK : 178,40 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP VSK : 168,35 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP SSK : 170,35 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP ZSK : 173,35 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP VSK : 155,14 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP SSK : 157,14 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP ZSK : 160,14 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP VSK : 269,37 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP SSK : 271,37 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP ZSK : 274,37 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP VSK : 199,85 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP SSK : 203,85 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP ZSK : 206,85 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP VSK : 155,96 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP SSK : 159,96 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP ZSK : 162,96 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP VSK : 128,44 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP SSK : 133,45 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP ZSK : 135,44 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP VSK : 165,90 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP SSK : 167,90 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP ZSK : 170,90 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP VSK : 163,85 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP SSK : 165,85 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP ZSK : 168,85 EUR
25.04.2014 - RPS DDP VSK : 363,93 EUR
25.04.2014 - RPS DDP SSK : 363,93 EUR
25.04.2014 - RPS DDP ZSK : 363,93 EUR
25.04.2014 - SNF DDP VSK : 302,27 EUR
25.04.2014 - SNF DDP SSK : 302,27 EUR
25.04.2014 - SNF DDP ZSK : 302,27 EUR
25.05.2014 - EUA DDP EU : 6,85 EUR
25.05.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
25.05.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
25.05.2014 - EUAA DDP EU : 6,22 EUR
25.05.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.05.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.05.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.05.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP VSK : 177,41 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP SSK : 179,41 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP ZSK : 182,41 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP VSK : 174,89 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP SSK : 176,89 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP ZSK : 179,89 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP VSK : 169,65 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP SSK : 171,65 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP ZSK : 174,65 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP VSK : 156,25 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP SSK : 158,25 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP ZSK : 161,25 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP VSK : 272,63 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP SSK : 274,63 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP ZSK : 277,63 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP VSK : 201,89 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP SSK : 205,89 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP ZSK : 208,89 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP VSK : 157,54 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP SSK : 161,54 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP ZSK : 164,54 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP VSK : 130,31 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP SSK : 136,30 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP ZSK : 137,31 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP VSK : 167,43 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP SSK : 169,43 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP ZSK : 172,43 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP VSK : 164,99 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP SSK : 166,99 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP ZSK : 169,99 EUR
25.05.2014 - RPS DDP VSK : 365,56 EUR
25.05.2014 - RPS DDP SSK : 365,56 EUR
25.05.2014 - RPS DDP ZSK : 365,56 EUR
25.05.2014 - SNF DDP VSK : 304,72 EUR
25.05.2014 - SNF DDP SSK : 304,72 EUR
25.05.2014 - SNF DDP ZSK : 304,72 EUR
25.06.2014 - EUA DDP EU : 6,85 EUR
25.06.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
25.06.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
25.06.2014 - EUAA DDP EU : 6,22 EUR
25.06.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.06.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.06.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.06.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP VSK : 179,00 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP SSK : 181,00 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP ZSK : 184,00 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP VSK : 176,43 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP SSK : 178,43 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP ZSK : 181,43 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP VSK : 171,00 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP SSK : 173,00 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP ZSK : 176,00 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP VSK : 157,40 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP SSK : 159,40 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP ZSK : 162,40 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP VSK : 276,00 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP SSK : 278,00 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP ZSK : 281,00 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP VSK : 204,00 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP SSK : 208,00 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP ZSK : 211,00 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP VSK : 159,17 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP SSK : 163,17 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP ZSK : 166,17 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP VSK : 132,25 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP SSK : 139,25 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP ZSK : 139,25 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP VSK : 169,00 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP SSK : 171,00 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP ZSK : 174,00 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP VSK : 166,17 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP SSK : 168,17 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP ZSK : 171,17 EUR
25.06.2014 - RPS DDP VSK : 367,25 EUR
25.06.2014 - RPS DDP SSK : 367,25 EUR
25.06.2014 - RPS DDP ZSK : 367,25 EUR
25.06.2014 - SNF DDP VSK : 307,25 EUR
25.06.2014 - SNF DDP SSK : 307,25 EUR
25.06.2014 - SNF DDP ZSK : 307,25 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 7,00 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,50 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 7,20 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 6,80 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR