Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 25.02.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Situácia vo vývoji ozimín je vo vyhovujúcom stave. S dôvodu nedostatku mrazov na poliach sa očakáva miestami výskyt škodcov.

Ceny tovarov

11.02.2014 - WHTE DDP VSK : 169,86 EUR
11.02.2014 - WHTE DDP SSK : 171,86 EUR
11.02.2014 - WHTE DDP ZSK : 174,86 EUR
11.02.2014 - WHTA DDP VSK : 167,17 EUR
11.02.2014 - WHTA DDP SSK : 169,17 EUR
11.02.2014 - WHTA DDP ZSK : 172,17 EUR
11.02.2014 - WHTB DDP VSK : 157,83 EUR
11.02.2014 - WHTB DDP SSK : 159,83 EUR
11.02.2014 - WHTB DDP ZSK : 162,83 EUR
11.02.2014 - WHTF DDP VSK : 149,50 EUR
11.02.2014 - WHTF DDP SSK : 151,50 EUR
11.02.2014 - WHTF DDP ZSK : 154,50 EUR
11.02.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
11.02.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
11.02.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
11.02.2014 - BRLS DDP VSK : 199,20 EUR
11.02.2014 - BRLS DDP SSK : 203,20 EUR
11.02.2014 - BRLS DDP ZSK : 206,20 EUR
11.02.2014 - BRLF DDP VSK : 156,00 EUR
11.02.2014 - BRLF DDP SSK : 160,00 EUR
11.02.2014 - BRLF DDP ZSK : 163,00 EUR
11.02.2014 - RYEA DDP VSK : 130,50 EUR
11.02.2014 - RYEA DDP SSK : 134,50 EUR
11.02.2014 - RYEA DDP ZSK : 137,50 EUR
11.02.2014 - CRNA DDP VSK : 147,75 EUR
11.02.2014 - CRNA DDP SSK : 149,75 EUR
11.02.2014 - CRNA DDP ZSK : 152,75 EUR
11.02.2014 - CRNF DDP VSK : 145,20 EUR
11.02.2014 - CRNF DDP SSK : 147,20 EUR
11.02.2014 - CRNF DDP ZSK : 150,20 EUR
11.02.2014 - RPS DDP VSK : 358,17 EUR
11.02.2014 - RPS DDP SSK : 358,17 EUR
11.02.2014 - RPS DDP ZSK : 358,17 EUR
11.02.2014 - SNF DDP VSK : 302,00 EUR
11.02.2014 - SNF DDP SSK : 302,00 EUR
11.02.2014 - SNF DDP ZSK : 302,00 EUR
11.02.2014 - EUA DDP EU : 6,30 EUR
11.02.2014 - CER DDP EU : 0,40 EUR
11.02.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
11.02.2014 - EUAA DDP EU : 5,70 EUR
11.02.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
11.02.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
11.02.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
11.02.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP VSK : 172,17 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP SSK : 174,17 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP ZSK : 177,17 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP VSK : 169,14 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP SSK : 171,14 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP ZSK : 174,14 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP VSK : 164,00 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP SSK : 166,00 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP ZSK : 169,00 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP VSK : 152,67 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP SSK : 154,67 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP ZSK : 157,67 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP VSK : 258,00 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP SSK : 260,00 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP ZSK : 263,00 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP VSK : 199,25 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP SSK : 203,25 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP ZSK : 206,25 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP VSK : 150,00 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP SSK : 154,00 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP ZSK : 157,00 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP VSK : 129,50 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP SSK : 133,50 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP ZSK : 136,50 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP VSK : 151,50 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP SSK : 153,50 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP ZSK : 156,50 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP VSK : 148,00 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP SSK : 150,00 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP ZSK : 153,00 EUR
25.02.2014 - RPS DDP VSK : 359,33 EUR
25.02.2014 - RPS DDP SSK : 359,33 EUR
25.02.2014 - RPS DDP ZSK : 359,33 EUR
25.02.2014 - SNF DDP VSK : 303,00 EUR
25.02.2014 - SNF DDP SSK : 303,00 EUR
25.02.2014 - SNF DDP ZSK : 303,00 EUR
25.02.2014 - EUA DDP EU : 6,23 EUR
25.02.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.02.2014 - ERU DDP EU : 0,22 EUR
25.02.2014 - EUAA DDP EU : 5,65 EUR
25.02.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.02.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.02.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.02.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
11.03.2014 - WHTE DDP VSK : 171,43 EUR
11.03.2014 - WHTE DDP SSK : 173,43 EUR
11.03.2014 - WHTE DDP ZSK : 176,43 EUR
11.03.2014 - WHTA DDP VSK : 169,29 EUR
11.03.2014 - WHTA DDP SSK : 171,29 EUR
11.03.2014 - WHTA DDP ZSK : 174,29 EUR
11.03.2014 - WHTB DDP VSK : 164,14 EUR
11.03.2014 - WHTB DDP SSK : 166,14 EUR
11.03.2014 - WHTB DDP ZSK : 169,14 EUR
11.03.2014 - WHTF DDP VSK : 153,00 EUR
11.03.2014 - WHTF DDP SSK : 155,00 EUR
11.03.2014 - WHTF DDP ZSK : 158,00 EUR
11.03.2014 - WHTS DDP VSK : 258,00 EUR
11.03.2014 - WHTS DDP SSK : 260,00 EUR
11.03.2014 - WHTS DDP ZSK : 263,00 EUR
11.03.2014 - BRLS DDP VSK : 199,75 EUR
11.03.2014 - BRLS DDP SSK : 203,75 EUR
11.03.2014 - BRLS DDP ZSK : 206,75 EUR
11.03.2014 - BRLF DDP VSK : 150,40 EUR
11.03.2014 - BRLF DDP SSK : 154,40 EUR
11.03.2014 - BRLF DDP ZSK : 157,40 EUR
11.03.2014 - RYEA DDP VSK : 130,75 EUR
11.03.2014 - RYEA DDP SSK : 134,75 EUR
11.03.2014 - RYEA DDP ZSK : 137,75 EUR
11.03.2014 - CRNA DDP VSK : 151,50 EUR
11.03.2014 - CRNA DDP SSK : 153,50 EUR
11.03.2014 - CRNA DDP ZSK : 156,50 EUR
11.03.2014 - CRNF DDP VSK : 148,25 EUR
11.03.2014 - CRNF DDP SSK : 150,25 EUR
11.03.2014 - CRNF DDP ZSK : 153,25 EUR
11.03.2014 - RPS DDP VSK : 362,00 EUR
11.03.2014 - RPS DDP SSK : 362,00 EUR
11.03.2014 - RPS DDP ZSK : 362,00 EUR
11.03.2014 - SNF DDP VSK : 306,00 EUR
11.03.2014 - SNF DDP SSK : 306,00 EUR
11.03.2014 - SNF DDP ZSK : 306,00 EUR
11.03.2014 - EUA DDP EU : 6,23 EUR
11.03.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
11.03.2014 - ERU DDP EU : 0,22 EUR
11.03.2014 - EUAA DDP EU : 5,65 EUR
11.03.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
11.03.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
11.03.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
11.03.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2014 - EUA DDP EU : 6,23 EUR
25.03.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.03.2014 - ERU DDP EU : 0,22 EUR
25.03.2014 - EUAA DDP EU : 5,65 EUR
25.03.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.03.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.03.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.03.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP VSK : 172,42 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP SSK : 174,42 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP ZSK : 177,42 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP VSK : 169,98 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP SSK : 171,98 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP ZSK : 174,98 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP VSK : 164,83 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP SSK : 166,83 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP ZSK : 169,83 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP VSK : 153,53 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP SSK : 155,53 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP ZSK : 158,53 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP VSK : 259,49 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP SSK : 261,49 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP ZSK : 264,49 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP VSK : 200,22 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP SSK : 204,22 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP ZSK : 207,22 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP VSK : 151,18 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP SSK : 155,18 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP ZSK : 158,18 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP VSK : 131,40 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP SSK : 135,96 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP ZSK : 138,40 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP VSK : 152,57 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP SSK : 154,57 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP ZSK : 157,57 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP VSK : 148,86 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP SSK : 150,86 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP ZSK : 153,86 EUR
25.03.2014 - RPS DDP VSK : 362,75 EUR
25.03.2014 - RPS DDP SSK : 362,75 EUR
25.03.2014 - RPS DDP ZSK : 362,75 EUR
25.03.2014 - SNF DDP VSK : 307,87 EUR
25.03.2014 - SNF DDP SSK : 307,87 EUR
25.03.2014 - SNF DDP ZSK : 307,87 EUR
25.04.2014 - EUA DDP EU : 6,23 EUR
25.04.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.04.2014 - ERU DDP EU : 0,22 EUR
25.04.2014 - EUAA DDP EU : 5,65 EUR
25.04.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.04.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.04.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.04.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP VSK : 174,60 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP SSK : 176,60 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP ZSK : 179,60 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP VSK : 171,52 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP SSK : 173,52 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP ZSK : 176,52 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP VSK : 166,37 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP SSK : 168,37 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP ZSK : 171,37 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP VSK : 154,70 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP SSK : 156,70 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP ZSK : 159,70 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP VSK : 262,80 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP SSK : 264,80 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP ZSK : 267,80 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP VSK : 201,25 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP SSK : 205,25 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP ZSK : 208,25 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP VSK : 152,92 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP SSK : 156,92 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP ZSK : 159,92 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP VSK : 132,85 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP SSK : 138,65 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP ZSK : 139,85 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP VSK : 154,95 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP SSK : 156,95 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP ZSK : 159,95 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP VSK : 150,20 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP SSK : 152,20 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP ZSK : 155,20 EUR
25.04.2014 - RPS DDP VSK : 364,40 EUR
25.04.2014 - RPS DDP SSK : 364,40 EUR
25.04.2014 - RPS DDP ZSK : 364,40 EUR
25.04.2014 - SNF DDP VSK : 312,00 EUR
25.04.2014 - SNF DDP SSK : 312,00 EUR
25.04.2014 - SNF DDP ZSK : 312,00 EUR
25.05.2014 - EUA DDP EU : 6,23 EUR
25.05.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.05.2014 - ERU DDP EU : 0,22 EUR
25.05.2014 - EUAA DDP EU : 5,65 EUR
25.05.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.05.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.05.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.05.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP VSK : 176,71 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP SSK : 178,71 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP ZSK : 181,71 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP VSK : 173,00 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP SSK : 175,00 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP ZSK : 178,00 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP VSK : 167,86 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP SSK : 169,86 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP ZSK : 172,86 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP VSK : 155,83 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP SSK : 157,83 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP ZSK : 160,83 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP VSK : 202,25 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP SSK : 206,25 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP ZSK : 209,25 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP VSK : 154,60 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP SSK : 158,60 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP ZSK : 161,60 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP VSK : 134,25 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP SSK : 141,25 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP ZSK : 141,25 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP VSK : 157,25 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP SSK : 159,25 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP ZSK : 162,25 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP VSK : 151,50 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP SSK : 153,50 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP ZSK : 156,50 EUR
25.05.2014 - RPS DDP VSK : 366,00 EUR
25.05.2014 - RPS DDP SSK : 366,00 EUR
25.05.2014 - RPS DDP ZSK : 366,00 EUR
25.05.2014 - SNF DDP VSK : 316,00 EUR
25.05.2014 - SNF DDP SSK : 316,00 EUR
25.05.2014 - SNF DDP ZSK : 316,00 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,40 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,22 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 5,70 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 6,60 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,22 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 5,90 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR