Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 11.02.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Rastový vývoj ozimín aj repky sa vyvíja priaznivo.

Ceny tovarov

28.01.2014 - WHTE DDP VSK : 164,57 EUR
28.01.2014 - WHTE DDP SSK : 166,57 EUR
28.01.2014 - WHTE DDP ZSK : 169,57 EUR
28.01.2014 - WHTA DDP VSK : 164,00 EUR
28.01.2014 - WHTA DDP SSK : 166,00 EUR
28.01.2014 - WHTA DDP ZSK : 169,00 EUR
28.01.2014 - WHTB DDP VSK : 157,00 EUR
28.01.2014 - WHTB DDP SSK : 159,00 EUR
28.01.2014 - WHTB DDP ZSK : 162,00 EUR
28.01.2014 - WHTF DDP VSK : 145,00 EUR
28.01.2014 - WHTF DDP SSK : 147,00 EUR
28.01.2014 - WHTF DDP ZSK : 150,00 EUR
28.01.2014 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
28.01.2014 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
28.01.2014 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
28.01.2014 - BRLS DDP VSK : 199,33 EUR
28.01.2014 - BRLS DDP SSK : 203,33 EUR
28.01.2014 - BRLS DDP ZSK : 206,33 EUR
28.01.2014 - BRLF DDP VSK : 153,67 EUR
28.01.2014 - BRLF DDP SSK : 157,67 EUR
28.01.2014 - BRLF DDP ZSK : 160,67 EUR
28.01.2014 - RYEA DDP VSK : 115,25 EUR
28.01.2014 - RYEA DDP SSK : 119,25 EUR
28.01.2014 - RYEA DDP ZSK : 122,25 EUR
28.01.2014 - CRNA DDP VSK : 145,00 EUR
28.01.2014 - CRNA DDP SSK : 147,00 EUR
28.01.2014 - CRNA DDP ZSK : 150,00 EUR
28.01.2014 - CRNF DDP VSK : 142,80 EUR
28.01.2014 - CRNF DDP SSK : 144,80 EUR
28.01.2014 - CRNF DDP ZSK : 147,80 EUR
28.01.2014 - RPS DDP VSK : 343,50 EUR
28.01.2014 - RPS DDP SSK : 343,50 EUR
28.01.2014 - RPS DDP ZSK : 343,50 EUR
28.01.2014 - SNF DDP VSK : 288,50 EUR
28.01.2014 - SNF DDP SSK : 288,50 EUR
28.01.2014 - SNF DDP ZSK : 288,50 EUR
28.01.2014 - EUA DDP EU : 5,50 EUR
28.01.2014 - CER DDP EU : 0,45 EUR
28.01.2014 - ERU DDP EU : 0,25 EUR
28.01.2014 - EUAA DDP EU : 4,95 EUR
28.01.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
28.01.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
28.01.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
28.01.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
11.02.2014 - WHTE DDP VSK : 169,67 EUR
11.02.2014 - WHTE DDP SSK : 171,67 EUR
11.02.2014 - WHTE DDP ZSK : 174,67 EUR
11.02.2014 - WHTA DDP VSK : 167,17 EUR
11.02.2014 - WHTA DDP SSK : 169,17 EUR
11.02.2014 - WHTA DDP ZSK : 172,17 EUR
11.02.2014 - WHTB DDP VSK : 157,83 EUR
11.02.2014 - WHTB DDP SSK : 159,83 EUR
11.02.2014 - WHTB DDP ZSK : 162,83 EUR
11.02.2014 - WHTF DDP VSK : 149,50 EUR
11.02.2014 - WHTF DDP SSK : 151,50 EUR
11.02.2014 - WHTF DDP ZSK : 154,50 EUR
11.02.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
11.02.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
11.02.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
11.02.2014 - BRLS DDP VSK : 199,20 EUR
11.02.2014 - BRLS DDP SSK : 203,20 EUR
11.02.2014 - BRLS DDP ZSK : 206,20 EUR
11.02.2014 - BRLF DDP VSK : 156,00 EUR
11.02.2014 - BRLF DDP SSK : 160,00 EUR
11.02.2014 - BRLF DDP ZSK : 163,00 EUR
11.02.2014 - RYEA DDP VSK : 130,50 EUR
11.02.2014 - RYEA DDP SSK : 134,50 EUR
11.02.2014 - RYEA DDP ZSK : 137,50 EUR
11.02.2014 - CRNA DDP VSK : 147,75 EUR
11.02.2014 - CRNA DDP SSK : 149,75 EUR
11.02.2014 - CRNA DDP ZSK : 152,75 EUR
11.02.2014 - CRNF DDP VSK : 145,20 EUR
11.02.2014 - CRNF DDP SSK : 147,20 EUR
11.02.2014 - CRNF DDP ZSK : 150,20 EUR
11.02.2014 - RPS DDP VSK : 358,17 EUR
11.02.2014 - RPS DDP SSK : 358,17 EUR
11.02.2014 - RPS DDP ZSK : 358,17 EUR
11.02.2014 - SNF DDP VSK : 302,00 EUR
11.02.2014 - SNF DDP SSK : 302,00 EUR
11.02.2014 - SNF DDP ZSK : 302,00 EUR
11.02.2014 - EUA DDP EU : 6,30 EUR
11.02.2014 - CER DDP EU : 0,40 EUR
11.02.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
11.02.2014 - EUAA DDP EU : 5,70 EUR
11.02.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
11.02.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
11.02.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
11.02.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP VSK : 170,00 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP SSK : 172,00 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP ZSK : 175,00 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP VSK : 167,17 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP SSK : 169,17 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP ZSK : 172,17 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP VSK : 159,00 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP SSK : 161,00 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP ZSK : 164,00 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP VSK : 150,33 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP SSK : 152,33 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP ZSK : 155,33 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP VSK : 199,20 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP SSK : 203,20 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP ZSK : 206,20 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP VSK : 153,17 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP SSK : 157,17 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP ZSK : 160,17 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP VSK : 130,75 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP SSK : 134,75 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP ZSK : 137,75 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP VSK : 147,75 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP SSK : 149,75 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP ZSK : 152,75 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP VSK : 145,60 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP SSK : 147,60 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP ZSK : 150,60 EUR
25.02.2014 - RPS DDP VSK : 358,17 EUR
25.02.2014 - RPS DDP SSK : 358,17 EUR
25.02.2014 - RPS DDP ZSK : 358,17 EUR
25.02.2014 - SNF DDP VSK : 302,00 EUR
25.02.2014 - SNF DDP SSK : 302,00 EUR
25.02.2014 - SNF DDP ZSK : 302,00 EUR
25.02.2014 - EUA DDP EU : 6,30 EUR
25.02.2014 - CER DDP EU : 0,40 EUR
25.02.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
25.02.2014 - EUAA DDP EU : 5,70 EUR
25.02.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.02.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.02.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.02.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2014 - EUA DDP EU : 6,30 EUR
25.03.2014 - CER DDP EU : 0,40 EUR
25.03.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
25.03.2014 - EUAA DDP EU : 5,70 EUR
25.03.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.03.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.03.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.03.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP VSK : 171,62 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP SSK : 173,62 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP ZSK : 176,62 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP VSK : 168,64 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP SSK : 170,64 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP ZSK : 173,64 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP VSK : 160,63 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP SSK : 162,63 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP ZSK : 165,63 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP VSK : 151,70 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP SSK : 153,70 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP ZSK : 156,70 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP VSK : 259,15 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP SSK : 261,15 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP ZSK : 264,15 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP VSK : 200,27 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP SSK : 204,27 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP ZSK : 207,27 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP VSK : 154,01 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP SSK : 158,01 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP ZSK : 161,01 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP VSK : 132,01 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP SSK : 136,95 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP ZSK : 139,01 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP VSK : 149,56 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP SSK : 151,56 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP ZSK : 154,56 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP VSK : 147,24 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP SSK : 149,24 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP ZSK : 152,24 EUR
25.03.2014 - RPS DDP VSK : 358,59 EUR
25.03.2014 - RPS DDP SSK : 358,59 EUR
25.03.2014 - RPS DDP ZSK : 358,59 EUR
25.03.2014 - SNF DDP VSK : 304,83 EUR
25.03.2014 - SNF DDP SSK : 304,83 EUR
25.03.2014 - SNF DDP ZSK : 304,83 EUR
25.04.2014 - EUA DDP EU : 6,30 EUR
25.04.2014 - CER DDP EU : 0,40 EUR
25.04.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
25.04.2014 - EUAA DDP EU : 5,70 EUR
25.04.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.04.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.04.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.04.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP VSK : 173,41 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP SSK : 175,41 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP ZSK : 178,41 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP VSK : 170,26 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP SSK : 172,26 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP ZSK : 175,26 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP VSK : 162,43 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP SSK : 164,43 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP ZSK : 167,43 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP VSK : 153,21 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP SSK : 155,21 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP ZSK : 158,21 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP VSK : 262,63 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP SSK : 264,63 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP ZSK : 267,63 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP VSK : 201,45 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP SSK : 205,45 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP ZSK : 208,45 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP VSK : 154,93 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP SSK : 158,93 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP ZSK : 161,93 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP VSK : 133,40 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP SSK : 139,39 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP ZSK : 140,40 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP VSK : 151,56 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP SSK : 153,56 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP ZSK : 156,56 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP VSK : 149,05 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP SSK : 151,05 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP ZSK : 154,05 EUR
25.04.2014 - RPS DDP VSK : 359,05 EUR
25.04.2014 - RPS DDP SSK : 359,05 EUR
25.04.2014 - RPS DDP ZSK : 359,05 EUR
25.04.2014 - SNF DDP VSK : 307,96 EUR
25.04.2014 - SNF DDP SSK : 307,96 EUR
25.04.2014 - SNF DDP ZSK : 307,96 EUR
25.05.2014 - EUA DDP EU : 6,30 EUR
25.05.2014 - CER DDP EU : 0,40 EUR
25.05.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
25.05.2014 - EUAA DDP EU : 5,70 EUR
25.05.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.05.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.05.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.05.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP VSK : 175,14 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP SSK : 177,14 EUR
25.05.2014 - WHTE DDP ZSK : 180,14 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP VSK : 171,83 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP SSK : 173,83 EUR
25.05.2014 - WHTA DDP ZSK : 176,83 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP VSK : 164,17 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP SSK : 166,17 EUR
25.05.2014 - WHTB DDP ZSK : 169,17 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP VSK : 154,67 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP SSK : 156,67 EUR
25.05.2014 - WHTF DDP ZSK : 159,67 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.05.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP VSK : 202,60 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP SSK : 206,60 EUR
25.05.2014 - BRLS DDP ZSK : 209,60 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP VSK : 155,83 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP SSK : 159,83 EUR
25.05.2014 - BRLF DDP ZSK : 162,83 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP VSK : 134,75 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP SSK : 141,75 EUR
25.05.2014 - RYEA DDP ZSK : 141,75 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP VSK : 153,50 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP SSK : 155,50 EUR
25.05.2014 - CRNA DDP ZSK : 158,50 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP VSK : 150,80 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP SSK : 152,80 EUR
25.05.2014 - CRNF DDP ZSK : 155,80 EUR
25.05.2014 - RPS DDP VSK : 359,50 EUR
25.05.2014 - RPS DDP SSK : 359,50 EUR
25.05.2014 - RPS DDP ZSK : 359,50 EUR
25.05.2014 - SNF DDP VSK : 311,00 EUR
25.05.2014 - SNF DDP SSK : 311,00 EUR
25.05.2014 - SNF DDP ZSK : 311,00 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,50 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,40 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 5,90 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 6,80 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,40 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 6,10 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR