Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 28.01.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Poľnohospodárski producenti poukazujú na nedostatok vlahy a nedostatočnú snehovú pokrývku, čo môže mať vplyv na jarný vývoj ozimín.

Ceny tovarov

14.01.2014 - WHTE DDP VSK : 160,29 EUR
14.01.2014 - WHTE DDP SSK : 162,29 EUR
14.01.2014 - WHTE DDP ZSK : 165,29 EUR
14.01.2014 - WHTA DDP VSK : 157,71 EUR
14.01.2014 - WHTA DDP SSK : 159,71 EUR
14.01.2014 - WHTA DDP ZSK : 162,71 EUR
14.01.2014 - WHTB DDP VSK : 152,43 EUR
14.01.2014 - WHTB DDP SSK : 154,43 EUR
14.01.2014 - WHTB DDP ZSK : 157,43 EUR
14.01.2014 - WHTF DDP VSK : 144,75 EUR
14.01.2014 - WHTF DDP SSK : 146,75 EUR
14.01.2014 - WHTF DDP ZSK : 149,75 EUR
14.01.2014 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
14.01.2014 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
14.01.2014 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
14.01.2014 - BRLS DDP VSK : 194,60 EUR
14.01.2014 - BRLS DDP SSK : 198,60 EUR
14.01.2014 - BRLS DDP ZSK : 201,60 EUR
14.01.2014 - BRLF DDP VSK : 138,25 EUR
14.01.2014 - BRLF DDP SSK : 142,25 EUR
14.01.2014 - BRLF DDP ZSK : 145,25 EUR
14.01.2014 - RYEA DDP VSK : 121,50 EUR
14.01.2014 - RYEA DDP SSK : 125,50 EUR
14.01.2014 - RYEA DDP ZSK : 128,50 EUR
14.01.2014 - CRNA DDP VSK : 144,00 EUR
14.01.2014 - CRNA DDP SSK : 146,00 EUR
14.01.2014 - CRNA DDP ZSK : 149,00 EUR
14.01.2014 - CRNF DDP VSK : 141,33 EUR
14.01.2014 - CRNF DDP SSK : 143,33 EUR
14.01.2014 - CRNF DDP ZSK : 146,33 EUR
14.01.2014 - RPS DDP VSK : 346,00 EUR
14.01.2014 - RPS DDP SSK : 346,00 EUR
14.01.2014 - RPS DDP ZSK : 346,00 EUR
14.01.2014 - SNF DDP VSK : 288,50 EUR
14.01.2014 - SNF DDP SSK : 288,50 EUR
14.01.2014 - SNF DDP ZSK : 288,50 EUR
14.01.2014 - EUA DDP EU : 4,90 EUR
14.01.2014 - CER DDP EU : 0,40 EUR
14.01.2014 - ERU DDP EU : 0,22 EUR
14.01.2014 - EUAA DDP EU : 4,25 EUR
14.01.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
14.01.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
14.01.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
14.01.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
28.01.2014 - WHTE DDP VSK : 165,29 EUR
28.01.2014 - WHTE DDP SSK : 167,29 EUR
28.01.2014 - WHTE DDP ZSK : 170,29 EUR
28.01.2014 - WHTA DDP VSK : 165,00 EUR
28.01.2014 - WHTA DDP SSK : 167,00 EUR
28.01.2014 - WHTA DDP ZSK : 170,00 EUR
28.01.2014 - WHTB DDP VSK : 158,00 EUR
28.01.2014 - WHTB DDP SSK : 160,00 EUR
28.01.2014 - WHTB DDP ZSK : 163,00 EUR
28.01.2014 - WHTF DDP VSK : 146,00 EUR
28.01.2014 - WHTF DDP SSK : 148,00 EUR
28.01.2014 - WHTF DDP ZSK : 151,00 EUR
28.01.2014 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
28.01.2014 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
28.01.2014 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
28.01.2014 - BRLS DDP VSK : 198,50 EUR
28.01.2014 - BRLS DDP SSK : 202,50 EUR
28.01.2014 - BRLS DDP ZSK : 205,50 EUR
28.01.2014 - BRLF DDP VSK : 155,33 EUR
28.01.2014 - BRLF DDP SSK : 159,33 EUR
28.01.2014 - BRLF DDP ZSK : 162,33 EUR
28.01.2014 - RYEA DDP VSK : 115,25 EUR
28.01.2014 - RYEA DDP SSK : 119,25 EUR
28.01.2014 - RYEA DDP ZSK : 122,25 EUR
28.01.2014 - CRNA DDP VSK : 145,00 EUR
28.01.2014 - CRNA DDP SSK : 147,00 EUR
28.01.2014 - CRNA DDP ZSK : 150,00 EUR
28.01.2014 - CRNF DDP VSK : 142,80 EUR
28.01.2014 - CRNF DDP SSK : 144,80 EUR
28.01.2014 - CRNF DDP ZSK : 147,80 EUR
28.01.2014 - RPS DDP VSK : 347,00 EUR
28.01.2014 - RPS DDP SSK : 347,00 EUR
28.01.2014 - RPS DDP ZSK : 347,00 EUR
28.01.2014 - SNF DDP VSK : 288,50 EUR
28.01.2014 - SNF DDP SSK : 288,50 EUR
28.01.2014 - SNF DDP ZSK : 288,50 EUR
28.01.2014 - EUA DDP EU : 5,50 EUR
28.01.2014 - CER DDP EU : 0,45 EUR
28.01.2014 - ERU DDP EU : 0,25 EUR
28.01.2014 - EUAA DDP EU : 4,95 EUR
28.01.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
28.01.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
28.01.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
28.01.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
11.02.2014 - WHTE DDP VSK : 166,14 EUR
11.02.2014 - WHTE DDP SSK : 168,14 EUR
11.02.2014 - WHTE DDP ZSK : 171,14 EUR
11.02.2014 - WHTA DDP VSK : 164,33 EUR
11.02.2014 - WHTA DDP SSK : 166,33 EUR
11.02.2014 - WHTA DDP ZSK : 169,33 EUR
11.02.2014 - WHTB DDP VSK : 158,00 EUR
11.02.2014 - WHTB DDP SSK : 160,00 EUR
11.02.2014 - WHTB DDP ZSK : 163,00 EUR
11.02.2014 - WHTF DDP VSK : 146,00 EUR
11.02.2014 - WHTF DDP SSK : 148,00 EUR
11.02.2014 - WHTF DDP ZSK : 151,00 EUR
11.02.2014 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
11.02.2014 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
11.02.2014 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
11.02.2014 - BRLS DDP VSK : 198,50 EUR
11.02.2014 - BRLS DDP SSK : 202,50 EUR
11.02.2014 - BRLS DDP ZSK : 205,50 EUR
11.02.2014 - BRLF DDP VSK : 154,83 EUR
11.02.2014 - BRLF DDP SSK : 158,83 EUR
11.02.2014 - BRLF DDP ZSK : 161,83 EUR
11.02.2014 - RYEA DDP VSK : 117,75 EUR
11.02.2014 - RYEA DDP SSK : 121,75 EUR
11.02.2014 - RYEA DDP ZSK : 124,75 EUR
11.02.2014 - CRNA DDP VSK : 145,17 EUR
11.02.2014 - CRNA DDP SSK : 147,17 EUR
11.02.2014 - CRNA DDP ZSK : 150,17 EUR
11.02.2014 - CRNF DDP VSK : 142,80 EUR
11.02.2014 - CRNF DDP SSK : 144,80 EUR
11.02.2014 - CRNF DDP ZSK : 147,80 EUR
11.02.2014 - RPS DDP VSK : 348,60 EUR
11.02.2014 - RPS DDP SSK : 348,60 EUR
11.02.2014 - RPS DDP ZSK : 348,60 EUR
11.02.2014 - SNF DDP VSK : 292,25 EUR
11.02.2014 - SNF DDP SSK : 292,25 EUR
11.02.2014 - SNF DDP ZSK : 292,25 EUR
11.02.2014 - EUA DDP EU : 5,50 EUR
11.02.2014 - CER DDP EU : 0,45 EUR
11.02.2014 - ERU DDP EU : 0,25 EUR
11.02.2014 - EUAA DDP EU : 4,95 EUR
11.02.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
11.02.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
11.02.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
11.02.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2014 - EUA DDP EU : 5,50 EUR
25.02.2014 - CER DDP EU : 0,45 EUR
25.02.2014 - ERU DDP EU : 0,25 EUR
25.02.2014 - EUAA DDP EU : 4,95 EUR
25.02.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.02.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.02.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.02.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP VSK : 166,74 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP SSK : 168,74 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP ZSK : 171,74 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP VSK : 165,07 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP SSK : 167,07 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP ZSK : 170,07 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP VSK : 158,84 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP SSK : 160,84 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP ZSK : 163,84 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP VSK : 146,77 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP SSK : 148,77 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP ZSK : 151,77 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP VSK : 306,96 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP SSK : 308,96 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP ZSK : 311,96 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP VSK : 199,08 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP SSK : 203,08 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP ZSK : 206,08 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP VSK : 155,15 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP SSK : 159,15 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP ZSK : 162,15 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP VSK : 118,23 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP SSK : 122,81 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP ZSK : 125,23 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP VSK : 145,97 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP SSK : 147,97 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP ZSK : 150,97 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP VSK : 143,45 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP SSK : 145,45 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP ZSK : 148,45 EUR
25.02.2014 - RPS DDP VSK : 349,44 EUR
25.02.2014 - RPS DDP SSK : 349,44 EUR
25.02.2014 - RPS DDP ZSK : 349,44 EUR
25.02.2014 - SNF DDP VSK : 292,73 EUR
25.02.2014 - SNF DDP SSK : 292,73 EUR
25.02.2014 - SNF DDP ZSK : 292,73 EUR
25.03.2014 - EUA DDP EU : 5,50 EUR
25.03.2014 - CER DDP EU : 0,45 EUR
25.03.2014 - ERU DDP EU : 0,25 EUR
25.03.2014 - EUAA DDP EU : 4,95 EUR
25.03.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.03.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.03.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.03.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP VSK : 167,95 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP SSK : 169,95 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP ZSK : 172,95 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP VSK : 166,54 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP SSK : 168,54 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP ZSK : 171,54 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP VSK : 160,53 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP SSK : 162,53 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP ZSK : 165,53 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP VSK : 148,30 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP SSK : 150,30 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP ZSK : 153,30 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP VSK : 308,88 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP SSK : 310,88 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP ZSK : 313,88 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP VSK : 200,23 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP SSK : 204,23 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP ZSK : 207,23 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP VSK : 155,79 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP SSK : 159,79 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP ZSK : 162,79 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP VSK : 119,19 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP SSK : 124,92 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP ZSK : 126,19 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP VSK : 147,56 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP SSK : 149,56 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP ZSK : 152,56 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP VSK : 144,76 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP SSK : 146,76 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP ZSK : 149,76 EUR
25.03.2014 - RPS DDP VSK : 351,13 EUR
25.03.2014 - RPS DDP SSK : 351,13 EUR
25.03.2014 - RPS DDP ZSK : 351,13 EUR
25.03.2014 - SNF DDP VSK : 293,69 EUR
25.03.2014 - SNF DDP SSK : 293,69 EUR
25.03.2014 - SNF DDP ZSK : 293,69 EUR
25.04.2014 - EUA DDP EU : 5,50 EUR
25.04.2014 - CER DDP EU : 0,45 EUR
25.04.2014 - ERU DDP EU : 0,25 EUR
25.04.2014 - EUAA DDP EU : 4,95 EUR
25.04.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.04.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.04.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.04.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP VSK : 169,29 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP SSK : 171,29 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP ZSK : 174,29 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP VSK : 168,17 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP SSK : 170,17 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP ZSK : 173,17 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP VSK : 162,40 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP SSK : 164,40 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP ZSK : 167,40 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP VSK : 150,00 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP SSK : 152,00 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP ZSK : 155,00 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP VSK : 311,00 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP SSK : 313,00 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP ZSK : 316,00 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP VSK : 201,50 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP SSK : 205,50 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP ZSK : 208,50 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP VSK : 156,50 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP SSK : 160,50 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP ZSK : 163,50 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP VSK : 120,25 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP SSK : 127,25 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP ZSK : 127,25 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP VSK : 149,33 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP SSK : 151,33 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP ZSK : 154,33 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP VSK : 146,20 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP SSK : 148,20 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP ZSK : 151,20 EUR
25.04.2014 - RPS DDP VSK : 353,00 EUR
25.04.2014 - RPS DDP SSK : 353,00 EUR
25.04.2014 - RPS DDP ZSK : 353,00 EUR
25.04.2014 - SNF DDP VSK : 294,75 EUR
25.04.2014 - SNF DDP SSK : 294,75 EUR
25.04.2014 - SNF DDP ZSK : 294,75 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 5,70 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,45 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,25 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 5,00 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,45 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,25 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 6,00 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR