Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 14.01.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Počasie pre zimnú vegetáciu ozimín sa vyvíja nepriaznivo, chýba snehová pokrývka a mráz.

Ceny tovarov

31.12.2013 - WHTE DDP VSK : 160,29 EUR
31.12.2013 - WHTE DDP SSK : 162,29 EUR
31.12.2013 - WHTE DDP ZSK : 165,29 EUR
31.12.2013 - WHTA DDP VSK : 157,71 EUR
31.12.2013 - WHTA DDP SSK : 159,71 EUR
31.12.2013 - WHTA DDP ZSK : 162,71 EUR
31.12.2013 - WHTB DDP VSK : 152,43 EUR
31.12.2013 - WHTB DDP SSK : 154,43 EUR
31.12.2013 - WHTB DDP ZSK : 157,43 EUR
31.12.2013 - WHTF DDP VSK : 144,75 EUR
31.12.2013 - WHTF DDP SSK : 146,75 EUR
31.12.2013 - WHTF DDP ZSK : 149,75 EUR
31.12.2013 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
31.12.2013 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
31.12.2013 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
31.12.2013 - BRLS DDP VSK : 194,60 EUR
31.12.2013 - BRLS DDP SSK : 198,60 EUR
31.12.2013 - BRLS DDP ZSK : 201,60 EUR
31.12.2013 - BRLF DDP VSK : 138,25 EUR
31.12.2013 - BRLF DDP SSK : 142,25 EUR
31.12.2013 - BRLF DDP ZSK : 145,25 EUR
31.12.2013 - RYEA DDP VSK : 121,50 EUR
31.12.2013 - RYEA DDP SSK : 125,50 EUR
31.12.2013 - RYEA DDP ZSK : 128,50 EUR
31.12.2013 - CRNA DDP VSK : 144,00 EUR
31.12.2013 - CRNA DDP SSK : 146,00 EUR
31.12.2013 - CRNA DDP ZSK : 149,00 EUR
31.12.2013 - CRNF DDP VSK : 141,33 EUR
31.12.2013 - CRNF DDP SSK : 143,33 EUR
31.12.2013 - CRNF DDP ZSK : 146,33 EUR
31.12.2013 - RPS DDP VSK : 346,00 EUR
31.12.2013 - RPS DDP SSK : 346,00 EUR
31.12.2013 - RPS DDP ZSK : 346,00 EUR
31.12.2013 - SNF DDP VSK : 288,50 EUR
31.12.2013 - SNF DDP SSK : 288,50 EUR
31.12.2013 - SNF DDP ZSK : 288,50 EUR
31.12.2013 - EUA DDP EU : 4,50 EUR
31.12.2013 - CER DDP EU : 0,35 EUR
31.12.2013 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2013 - EUAA DDP EU : 3,90 EUR
31.12.2013 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2013 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2013 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2013 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
14.01.2014 - WHTE DDP VSK : 160,50 EUR
14.01.2014 - WHTE DDP SSK : 162,50 EUR
14.01.2014 - WHTE DDP ZSK : 165,50 EUR
14.01.2014 - WHTA DDP VSK : 157,67 EUR
14.01.2014 - WHTA DDP SSK : 159,67 EUR
14.01.2014 - WHTA DDP ZSK : 162,67 EUR
14.01.2014 - WHTB DDP VSK : 151,83 EUR
14.01.2014 - WHTB DDP SSK : 153,83 EUR
14.01.2014 - WHTB DDP ZSK : 156,83 EUR
14.01.2014 - WHTF DDP VSK : 147,25 EUR
14.01.2014 - WHTF DDP SSK : 149,25 EUR
14.01.2014 - WHTF DDP ZSK : 152,25 EUR
14.01.2014 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
14.01.2014 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
14.01.2014 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
14.01.2014 - BRLS DDP VSK : 191,50 EUR
14.01.2014 - BRLS DDP SSK : 195,50 EUR
14.01.2014 - BRLS DDP ZSK : 198,50 EUR
14.01.2014 - BRLF DDP VSK : 142,33 EUR
14.01.2014 - BRLF DDP SSK : 146,33 EUR
14.01.2014 - BRLF DDP ZSK : 149,33 EUR
14.01.2014 - RYEA DDP VSK : 117,33 EUR
14.01.2014 - RYEA DDP SSK : 121,33 EUR
14.01.2014 - RYEA DDP ZSK : 124,33 EUR
14.01.2014 - CRNA DDP VSK : 144,00 EUR
14.01.2014 - CRNA DDP SSK : 146,00 EUR
14.01.2014 - CRNA DDP ZSK : 149,00 EUR
14.01.2014 - CRNF DDP VSK : 142,20 EUR
14.01.2014 - CRNF DDP SSK : 144,20 EUR
14.01.2014 - CRNF DDP ZSK : 147,20 EUR
14.01.2014 - RPS DDP VSK : 346,00 EUR
14.01.2014 - RPS DDP SSK : 346,00 EUR
14.01.2014 - RPS DDP ZSK : 346,00 EUR
14.01.2014 - SNF DDP VSK : 288,50 EUR
14.01.2014 - SNF DDP SSK : 288,50 EUR
14.01.2014 - SNF DDP ZSK : 288,50 EUR
14.01.2014 - EUA DDP EU : 4,90 EUR
14.01.2014 - CER DDP EU : 0,40 EUR
14.01.2014 - ERU DDP EU : 0,22 EUR
14.01.2014 - EUAA DDP EU : 4,25 EUR
14.01.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
14.01.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
14.01.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
14.01.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
28.01.2014 - WHTE DDP VSK : 160,50 EUR
28.01.2014 - WHTE DDP SSK : 162,50 EUR
28.01.2014 - WHTE DDP ZSK : 165,50 EUR
28.01.2014 - WHTA DDP VSK : 157,67 EUR
28.01.2014 - WHTA DDP SSK : 159,67 EUR
28.01.2014 - WHTA DDP ZSK : 162,67 EUR
28.01.2014 - WHTB DDP VSK : 151,83 EUR
28.01.2014 - WHTB DDP SSK : 153,83 EUR
28.01.2014 - WHTB DDP ZSK : 156,83 EUR
28.01.2014 - WHTF DDP VSK : 147,25 EUR
28.01.2014 - WHTF DDP SSK : 149,25 EUR
28.01.2014 - WHTF DDP ZSK : 152,25 EUR
28.01.2014 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
28.01.2014 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
28.01.2014 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
28.01.2014 - BRLS DDP VSK : 191,50 EUR
28.01.2014 - BRLS DDP SSK : 195,50 EUR
28.01.2014 - BRLS DDP ZSK : 198,50 EUR
28.01.2014 - BRLF DDP VSK : 142,33 EUR
28.01.2014 - BRLF DDP SSK : 146,33 EUR
28.01.2014 - BRLF DDP ZSK : 149,33 EUR
28.01.2014 - RYEA DDP VSK : 117,33 EUR
28.01.2014 - RYEA DDP SSK : 121,33 EUR
28.01.2014 - RYEA DDP ZSK : 124,33 EUR
28.01.2014 - CRNA DDP VSK : 144,00 EUR
28.01.2014 - CRNA DDP SSK : 146,00 EUR
28.01.2014 - CRNA DDP ZSK : 149,00 EUR
28.01.2014 - CRNF DDP VSK : 142,20 EUR
28.01.2014 - CRNF DDP SSK : 144,20 EUR
28.01.2014 - CRNF DDP ZSK : 147,20 EUR
28.01.2014 - RPS DDP VSK : 347,25 EUR
28.01.2014 - RPS DDP SSK : 347,25 EUR
28.01.2014 - RPS DDP ZSK : 347,25 EUR
28.01.2014 - SNF DDP VSK : 292,25 EUR
28.01.2014 - SNF DDP SSK : 292,25 EUR
28.01.2014 - SNF DDP ZSK : 292,25 EUR
28.01.2014 - EUA DDP EU : 4,90 EUR
28.01.2014 - CER DDP EU : 0,40 EUR
28.01.2014 - ERU DDP EU : 0,22 EUR
28.01.2014 - EUAA DDP EU : 4,25 EUR
28.01.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
28.01.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
28.01.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
28.01.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2014 - EUA DDP EU : 4,90 EUR
25.02.2014 - CER DDP EU : 0,40 EUR
25.02.2014 - ERU DDP EU : 0,22 EUR
25.02.2014 - EUAA DDP EU : 4,25 EUR
25.02.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.02.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.02.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.02.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP VSK : 161,30 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP SSK : 163,30 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP ZSK : 166,30 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP VSK : 158,47 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP SSK : 160,47 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP ZSK : 163,47 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP VSK : 152,63 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP SSK : 154,63 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP ZSK : 157,63 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP VSK : 147,65 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP SSK : 149,65 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP ZSK : 152,65 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP VSK : 307,61 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP SSK : 309,61 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP ZSK : 312,61 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP VSK : 192,30 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP SSK : 196,30 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP ZSK : 199,30 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP VSK : 142,87 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP SSK : 146,87 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP ZSK : 149,87 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP VSK : 117,87 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP SSK : 122,83 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP ZSK : 124,87 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP VSK : 144,64 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP SSK : 146,64 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP ZSK : 149,64 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP VSK : 142,52 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP SSK : 144,52 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP ZSK : 147,52 EUR
25.02.2014 - RPS DDP VSK : 348,86 EUR
25.02.2014 - RPS DDP SSK : 348,86 EUR
25.02.2014 - RPS DDP ZSK : 348,86 EUR
25.02.2014 - SNF DDP VSK : 293,05 EUR
25.02.2014 - SNF DDP SSK : 293,05 EUR
25.02.2014 - SNF DDP ZSK : 293,05 EUR
25.03.2014 - EUA DDP EU : 4,90 EUR
25.03.2014 - CER DDP EU : 0,40 EUR
25.03.2014 - ERU DDP EU : 0,22 EUR
25.03.2014 - EUAA DDP EU : 4,25 EUR
25.03.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.03.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.03.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.03.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP VSK : 162,11 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP SSK : 164,11 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP ZSK : 167,11 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP VSK : 159,28 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP SSK : 161,28 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP ZSK : 164,28 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP VSK : 153,44 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP SSK : 155,44 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP ZSK : 158,44 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP VSK : 148,05 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP SSK : 150,05 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP ZSK : 153,05 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP VSK : 309,22 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP SSK : 311,22 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP ZSK : 314,22 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP VSK : 193,11 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP SSK : 197,11 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP ZSK : 200,11 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP VSK : 143,41 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP SSK : 147,41 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP ZSK : 150,41 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP VSK : 118,41 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP SSK : 124,34 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP ZSK : 125,41 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP VSK : 145,29 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP SSK : 147,29 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP ZSK : 150,29 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP VSK : 142,84 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP SSK : 144,84 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP ZSK : 147,84 EUR
25.03.2014 - RPS DDP VSK : 350,47 EUR
25.03.2014 - RPS DDP SSK : 350,47 EUR
25.03.2014 - RPS DDP ZSK : 350,47 EUR
25.03.2014 - SNF DDP VSK : 293,86 EUR
25.03.2014 - SNF DDP SSK : 293,86 EUR
25.03.2014 - SNF DDP ZSK : 293,86 EUR
25.04.2014 - EUA DDP EU : 4,90 EUR
25.04.2014 - CER DDP EU : 0,40 EUR
25.04.2014 - ERU DDP EU : 0,22 EUR
25.04.2014 - EUAA DDP EU : 4,25 EUR
25.04.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.04.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.04.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.04.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP VSK : 163,00 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP SSK : 165,00 EUR
25.04.2014 - WHTE DDP ZSK : 168,00 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP VSK : 160,17 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP SSK : 162,17 EUR
25.04.2014 - WHTA DDP ZSK : 165,17 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP VSK : 154,33 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP SSK : 156,33 EUR
25.04.2014 - WHTB DDP ZSK : 159,33 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP VSK : 148,50 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP SSK : 150,50 EUR
25.04.2014 - WHTF DDP ZSK : 153,50 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP VSK : 311,00 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP SSK : 313,00 EUR
25.04.2014 - WHTS DDP ZSK : 316,00 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP VSK : 194,00 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP SSK : 198,00 EUR
25.04.2014 - BRLS DDP ZSK : 201,00 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP VSK : 144,00 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP SSK : 148,00 EUR
25.04.2014 - BRLF DDP ZSK : 151,00 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP VSK : 119,00 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP SSK : 126,00 EUR
25.04.2014 - RYEA DDP ZSK : 126,00 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP VSK : 146,00 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP SSK : 148,00 EUR
25.04.2014 - CRNA DDP ZSK : 151,00 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP VSK : 143,20 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP SSK : 145,20 EUR
25.04.2014 - CRNF DDP ZSK : 148,20 EUR
25.04.2014 - RPS DDP VSK : 352,25 EUR
25.04.2014 - RPS DDP SSK : 352,25 EUR
25.04.2014 - RPS DDP ZSK : 352,25 EUR
25.04.2014 - SNF DDP VSK : 294,75 EUR
25.04.2014 - SNF DDP SSK : 294,75 EUR
25.04.2014 - SNF DDP ZSK : 294,75 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 5,00 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,40 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,22 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 4,50 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 5,50 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,40 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,22 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 5,00 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR