Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 03.12.2013 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín aj olejnín sú prakticky stabilizované, nedochádza k mimoriadnym výkyvom, oziminy sa javia vo normálnom stave svojho vývoja.

Ceny tovarov

19.11.2013 - WHTE DDP VSK : 157,00 EUR
19.11.2013 - WHTE DDP SSK : 159,00 EUR
19.11.2013 - WHTE DDP ZSK : 162,00 EUR
19.11.2013 - WHTA DDP VSK : 152,57 EUR
19.11.2013 - WHTA DDP SSK : 154,57 EUR
19.11.2013 - WHTA DDP ZSK : 157,57 EUR
19.11.2013 - WHTB DDP VSK : 146,29 EUR
19.11.2013 - WHTB DDP SSK : 148,29 EUR
19.11.2013 - WHTB DDP ZSK : 151,29 EUR
19.11.2013 - WHTF DDP VSK : 136,14 EUR
19.11.2013 - WHTF DDP SSK : 138,14 EUR
19.11.2013 - WHTF DDP ZSK : 141,14 EUR
19.11.2013 - WHTS DDP VSK : 299,00 EUR
19.11.2013 - WHTS DDP SSK : 301,00 EUR
19.11.2013 - WHTS DDP ZSK : 304,00 EUR
19.11.2013 - BRLS DDP VSK : 194,83 EUR
19.11.2013 - BRLS DDP SSK : 198,83 EUR
19.11.2013 - BRLS DDP ZSK : 201,83 EUR
19.11.2013 - BRLF DDP VSK : 132,83 EUR
19.11.2013 - BRLF DDP SSK : 136,83 EUR
19.11.2013 - BRLF DDP ZSK : 139,83 EUR
19.11.2013 - RYEA DDP VSK : 117,75 EUR
19.11.2013 - RYEA DDP SSK : 121,75 EUR
19.11.2013 - RYEA DDP ZSK : 124,75 EUR
19.11.2013 - CRNA DDP VSK : 144,33 EUR
19.11.2013 - CRNA DDP SSK : 146,33 EUR
19.11.2013 - CRNA DDP ZSK : 149,33 EUR
19.11.2013 - CRNF DDP VSK : 138,50 EUR
19.11.2013 - CRNF DDP SSK : 140,50 EUR
19.11.2013 - CRNF DDP ZSK : 143,50 EUR
19.11.2013 - RPS DDP VSK : 344,00 EUR
19.11.2013 - RPS DDP SSK : 344,00 EUR
19.11.2013 - RPS DDP ZSK : 344,00 EUR
19.11.2013 - SNF DDP VSK : 290,00 EUR
19.11.2013 - SNF DDP SSK : 290,00 EUR
19.11.2013 - SNF DDP ZSK : 290,00 EUR
19.11.2013 - EUA DDP EU : 4,80 EUR
19.11.2013 - CER DDP EU : 0,55 EUR
19.11.2013 - ERU DDP EU : 0,32 EUR
19.11.2013 - EUAA DDP EU : 4,20 EUR
19.11.2013 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
19.11.2013 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
19.11.2013 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
19.11.2013 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
03.12.2013 - WHTE DDP VSK : 158,86 EUR
03.12.2013 - WHTE DDP SSK : 160,86 EUR
03.12.2013 - WHTE DDP ZSK : 163,86 EUR
03.12.2013 - WHTA DDP VSK : 156,83 EUR
03.12.2013 - WHTA DDP SSK : 158,83 EUR
03.12.2013 - WHTA DDP ZSK : 161,83 EUR
03.12.2013 - WHTB DDP VSK : 150,43 EUR
03.12.2013 - WHTB DDP SSK : 152,43 EUR
03.12.2013 - WHTB DDP ZSK : 155,43 EUR
03.12.2013 - WHTF DDP VSK : 143,00 EUR
03.12.2013 - WHTF DDP SSK : 145,00 EUR
03.12.2013 - WHTF DDP ZSK : 148,00 EUR
03.12.2013 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
03.12.2013 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
03.12.2013 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
03.12.2013 - BRLS DDP VSK : 194,80 EUR
03.12.2013 - BRLS DDP SSK : 198,80 EUR
03.12.2013 - BRLS DDP ZSK : 201,80 EUR
03.12.2013 - BRLF DDP VSK : 138,25 EUR
03.12.2013 - BRLF DDP SSK : 142,25 EUR
03.12.2013 - BRLF DDP ZSK : 145,25 EUR
03.12.2013 - RYEA DDP VSK : 117,33 EUR
03.12.2013 - RYEA DDP SSK : 121,33 EUR
03.12.2013 - RYEA DDP ZSK : 124,33 EUR
03.12.2013 - CRNA DDP VSK : 144,75 EUR
03.12.2013 - CRNA DDP SSK : 146,75 EUR
03.12.2013 - CRNA DDP ZSK : 149,75 EUR
03.12.2013 - CRNF DDP VSK : 141,17 EUR
03.12.2013 - CRNF DDP SSK : 143,17 EUR
03.12.2013 - CRNF DDP ZSK : 146,17 EUR
03.12.2013 - RPS DDP VSK : 345,50 EUR
03.12.2013 - RPS DDP SSK : 345,50 EUR
03.12.2013 - RPS DDP ZSK : 345,50 EUR
03.12.2013 - SNF DDP VSK : 288,50 EUR
03.12.2013 - SNF DDP SSK : 288,50 EUR
03.12.2013 - SNF DDP ZSK : 288,50 EUR
03.12.2013 - EUA DDP EU : 4,50 EUR
03.12.2013 - CER DDP EU : 0,35 EUR
03.12.2013 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
03.12.2013 - EUAA DDP EU : 3,90 EUR
03.12.2013 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
03.12.2013 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
03.12.2013 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
03.12.2013 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
17.12.2013 - WHTE DDP VSK : 163,00 EUR
17.12.2013 - WHTE DDP SSK : 165,00 EUR
17.12.2013 - WHTE DDP ZSK : 168,00 EUR
17.12.2013 - WHTA DDP VSK : 160,00 EUR
17.12.2013 - WHTA DDP SSK : 162,00 EUR
17.12.2013 - WHTA DDP ZSK : 165,00 EUR
17.12.2013 - WHTB DDP VSK : 154,40 EUR
17.12.2013 - WHTB DDP SSK : 156,40 EUR
17.12.2013 - WHTB DDP ZSK : 159,40 EUR
17.12.2013 - WHTF DDP VSK : 143,60 EUR
17.12.2013 - WHTF DDP SSK : 145,60 EUR
17.12.2013 - WHTF DDP ZSK : 148,60 EUR
17.12.2013 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
17.12.2013 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
17.12.2013 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
17.12.2013 - BRLS DDP VSK : 195,25 EUR
17.12.2013 - BRLS DDP SSK : 199,25 EUR
17.12.2013 - BRLS DDP ZSK : 202,25 EUR
17.12.2013 - BRLF DDP VSK : 138,75 EUR
17.12.2013 - BRLF DDP SSK : 142,75 EUR
17.12.2013 - BRLF DDP ZSK : 145,75 EUR
17.12.2013 - RYEA DDP VSK : 118,50 EUR
17.12.2013 - RYEA DDP SSK : 122,50 EUR
17.12.2013 - RYEA DDP ZSK : 125,50 EUR
17.12.2013 - CRNA DDP VSK : 143,50 EUR
17.12.2013 - CRNA DDP SSK : 145,50 EUR
17.12.2013 - CRNA DDP ZSK : 148,50 EUR
17.12.2013 - CRNF DDP VSK : 141,25 EUR
17.12.2013 - CRNF DDP SSK : 143,25 EUR
17.12.2013 - CRNF DDP ZSK : 146,25 EUR
17.12.2013 - RPS DDP VSK : 350,60 EUR
17.12.2013 - RPS DDP SSK : 350,60 EUR
17.12.2013 - RPS DDP ZSK : 350,60 EUR
17.12.2013 - SNF DDP VSK : 292,25 EUR
17.12.2013 - SNF DDP SSK : 292,25 EUR
17.12.2013 - SNF DDP ZSK : 292,25 EUR
17.12.2013 - EUA DDP EU : 4,50 EUR
17.12.2013 - CER DDP EU : 0,35 EUR
17.12.2013 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
17.12.2013 - EUAA DDP EU : 3,90 EUR
17.12.2013 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
17.12.2013 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
17.12.2013 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
17.12.2013 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2014 - EUA DDP EU : 4,50 EUR
25.01.2014 - CER DDP EU : 0,35 EUR
25.01.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
25.01.2014 - EUAA DDP EU : 3,90 EUR
25.01.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.01.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.01.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.01.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2014 - WHTE DDP VSK : 164,43 EUR
25.01.2014 - WHTE DDP SSK : 166,43 EUR
25.01.2014 - WHTE DDP ZSK : 169,43 EUR
25.01.2014 - WHTA DDP VSK : 161,19 EUR
25.01.2014 - WHTA DDP SSK : 163,19 EUR
25.01.2014 - WHTA DDP ZSK : 166,19 EUR
25.01.2014 - WHTB DDP VSK : 155,83 EUR
25.01.2014 - WHTB DDP SSK : 157,83 EUR
25.01.2014 - WHTB DDP ZSK : 160,83 EUR
25.01.2014 - WHTF DDP VSK : 144,00 EUR
25.01.2014 - WHTF DDP SSK : 146,00 EUR
25.01.2014 - WHTF DDP ZSK : 149,00 EUR
25.01.2014 - WHTS DDP VSK : 307,99 EUR
25.01.2014 - WHTS DDP SSK : 309,99 EUR
25.01.2014 - WHTS DDP ZSK : 312,99 EUR
25.01.2014 - BRLS DDP VSK : 196,54 EUR
25.01.2014 - BRLS DDP SSK : 200,54 EUR
25.01.2014 - BRLS DDP ZSK : 203,54 EUR
25.01.2014 - BRLF DDP VSK : 139,35 EUR
25.01.2014 - BRLF DDP SSK : 143,35 EUR
25.01.2014 - BRLF DDP ZSK : 146,35 EUR
25.01.2014 - RYEA DDP VSK : 119,20 EUR
25.01.2014 - RYEA DDP SSK : 124,39 EUR
25.01.2014 - RYEA DDP ZSK : 126,20 EUR
25.01.2014 - CRNA DDP VSK : 144,99 EUR
25.01.2014 - CRNA DDP SSK : 146,99 EUR
25.01.2014 - CRNA DDP ZSK : 149,99 EUR
25.01.2014 - CRNF DDP VSK : 142,05 EUR
25.01.2014 - CRNF DDP SSK : 144,05 EUR
25.01.2014 - CRNF DDP ZSK : 147,05 EUR
25.01.2014 - RPS DDP VSK : 351,95 EUR
25.01.2014 - RPS DDP SSK : 351,95 EUR
25.01.2014 - RPS DDP ZSK : 351,95 EUR
25.01.2014 - SNF DDP VSK : 293,24 EUR
25.01.2014 - SNF DDP SSK : 293,24 EUR
25.01.2014 - SNF DDP ZSK : 293,24 EUR
25.02.2014 - EUA DDP EU : 4,50 EUR
25.02.2014 - CER DDP EU : 0,35 EUR
25.02.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
25.02.2014 - EUAA DDP EU : 3,90 EUR
25.02.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.02.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.02.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.02.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP VSK : 165,57 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP SSK : 167,57 EUR
25.02.2014 - WHTE DDP ZSK : 170,57 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP VSK : 162,14 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP SSK : 164,14 EUR
25.02.2014 - WHTA DDP ZSK : 167,14 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP VSK : 156,97 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP SSK : 158,97 EUR
25.02.2014 - WHTB DDP ZSK : 161,97 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP VSK : 144,31 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP SSK : 146,31 EUR
25.02.2014 - WHTF DDP ZSK : 149,31 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP VSK : 309,57 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP SSK : 311,57 EUR
25.02.2014 - WHTS DDP ZSK : 314,57 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP VSK : 197,57 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP SSK : 201,57 EUR
25.02.2014 - BRLS DDP ZSK : 204,57 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP VSK : 139,82 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP SSK : 143,82 EUR
25.02.2014 - BRLF DDP ZSK : 146,82 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP VSK : 119,75 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP SSK : 125,89 EUR
25.02.2014 - RYEA DDP ZSK : 126,75 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP VSK : 146,18 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP SSK : 148,18 EUR
25.02.2014 - CRNA DDP ZSK : 151,18 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP VSK : 142,68 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP SSK : 144,68 EUR
25.02.2014 - CRNF DDP ZSK : 147,68 EUR
25.02.2014 - RPS DDP VSK : 353,03 EUR
25.02.2014 - RPS DDP SSK : 353,03 EUR
25.02.2014 - RPS DDP ZSK : 353,03 EUR
25.02.2014 - SNF DDP VSK : 294,04 EUR
25.02.2014 - SNF DDP SSK : 294,04 EUR
25.02.2014 - SNF DDP ZSK : 294,04 EUR
25.03.2014 - EUA DDP EU : 4,50 EUR
25.03.2014 - CER DDP EU : 0,35 EUR
25.03.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
25.03.2014 - EUAA DDP EU : 3,90 EUR
25.03.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.03.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.03.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.03.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP VSK : 166,60 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP SSK : 168,60 EUR
25.03.2014 - WHTE DDP ZSK : 171,60 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP VSK : 163,00 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP SSK : 165,00 EUR
25.03.2014 - WHTA DDP ZSK : 168,00 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP VSK : 158,00 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP SSK : 160,00 EUR
25.03.2014 - WHTB DDP ZSK : 163,00 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP VSK : 144,60 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP SSK : 146,60 EUR
25.03.2014 - WHTF DDP ZSK : 149,60 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP VSK : 311,00 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP SSK : 313,00 EUR
25.03.2014 - WHTS DDP ZSK : 316,00 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP VSK : 198,50 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP SSK : 202,50 EUR
25.03.2014 - BRLS DDP ZSK : 205,50 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP VSK : 140,25 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP SSK : 144,25 EUR
25.03.2014 - BRLF DDP ZSK : 147,25 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP VSK : 120,25 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP SSK : 127,25 EUR
25.03.2014 - RYEA DDP ZSK : 127,25 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP VSK : 147,25 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP SSK : 149,25 EUR
25.03.2014 - CRNA DDP ZSK : 152,25 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP VSK : 143,25 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP SSK : 145,25 EUR
25.03.2014 - CRNF DDP ZSK : 148,25 EUR
25.03.2014 - RPS DDP VSK : 354,00 EUR
25.03.2014 - RPS DDP SSK : 354,00 EUR
25.03.2014 - RPS DDP ZSK : 354,00 EUR
25.03.2014 - SNF DDP VSK : 294,75 EUR
25.03.2014 - SNF DDP SSK : 294,75 EUR
25.03.2014 - SNF DDP ZSK : 294,75 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 5,00 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 4,00 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 5,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 4,00 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR