Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 19.11.2021 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Bez komentára

Ceny tovarov

05.11.2021 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
05.11.2021 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
05.11.2021 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
05.11.2021 - NACLS DDP VSK : 78,00 EUR
05.11.2021 - NACLS DDP SSK : 78,00 EUR
05.11.2021 - NACLS DDP ZSK : 78,00 EUR
05.11.2021 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
05.11.2021 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
05.11.2021 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
05.11.2021 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,20 EUR
05.11.2021 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,20 EUR
05.11.2021 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,20 EUR
05.11.2021 - ODT-MLK DDP VSK : 2 601,00 EUR
05.11.2021 - ODT-MLK DDP SSK : 2 601,00 EUR
05.11.2021 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 601,00 EUR
05.11.2021 - PLN-MLK DDP VSK : 2 901,00 EUR
05.11.2021 - PLN-MLK DDP SSK : 2 901,00 EUR
05.11.2021 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 901,00 EUR
05.11.2021 - CMAR DDP VSK : 1 701,00 EUR
05.11.2021 - CMAR DDP SSK : 1 701,00 EUR
05.11.2021 - CMAR DDP ZSK : 1 701,00 EUR
05.11.2021 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
05.11.2021 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
05.11.2021 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
05.11.2021 - RPSOIL DDP VSK : 850,00 EUR
05.11.2021 - RPSOIL DDP SSK : 850,00 EUR
05.11.2021 - RPSOIL DDP ZSK : 850,00 EUR
05.11.2021 - WHTE DDP VSK : 243,50 EUR
05.11.2021 - WHTE DDP SSK : 244,50 EUR
05.11.2021 - WHTE DDP ZSK : 247,50 EUR
05.11.2021 - WHTA DDP VSK : 239,00 EUR
05.11.2021 - WHTA DDP SSK : 240,00 EUR
05.11.2021 - WHTA DDP ZSK : 243,00 EUR
05.11.2021 - WHTB DDP VSK : 234,50 EUR
05.11.2021 - WHTB DDP SSK : 235,50 EUR
05.11.2021 - WHTB DDP ZSK : 238,50 EUR
05.11.2021 - WHTF DDP VSK : 203,00 EUR
05.11.2021 - WHTF DDP SSK : 204,00 EUR
05.11.2021 - WHTF DDP ZSK : 207,00 EUR
05.11.2021 - WHTS DDP VSK : 356,00 EUR
05.11.2021 - WHTS DDP SSK : 357,00 EUR
05.11.2021 - WHTS DDP ZSK : 360,00 EUR
05.11.2021 - BRLS DDP VSK : 210,00 EUR
05.11.2021 - BRLS DDP SSK : 213,00 EUR
05.11.2021 - BRLS DDP ZSK : 216,00 EUR
05.11.2021 - BRLF DDP VSK : 166,80 EUR
05.11.2021 - BRLF DDP SSK : 169,80 EUR
05.11.2021 - BRLF DDP ZSK : 172,80 EUR
05.11.2021 - RYEA DDP VSK : 219,00 EUR
05.11.2021 - RYEA DDP SSK : 222,00 EUR
05.11.2021 - RYEA DDP ZSK : 225,00 EUR
05.11.2021 - CRNA DDP VSK : 218,50 EUR
05.11.2021 - CRNA DDP SSK : 219,50 EUR
05.11.2021 - CRNA DDP ZSK : 220,50 EUR
05.11.2021 - CRNF DDP VSK : 214,00 EUR
05.11.2021 - CRNF DDP SSK : 215,00 EUR
05.11.2021 - CRNF DDP ZSK : 216,00 EUR
05.11.2021 - RPS DDP VSK : 618,50 EUR
05.11.2021 - RPS DDP SSK : 618,50 EUR
05.11.2021 - RPS DDP ZSK : 618,50 EUR
05.11.2021 - SNF DDP VSK : 541,00 EUR
05.11.2021 - SNF DDP SSK : 541,00 EUR
05.11.2021 - SNF DDP ZSK : 541,00 EUR
05.11.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
05.11.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
05.11.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
05.11.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
05.11.2021 - EUA DDP EU : 67,00 EUR
05.11.2021 - CER DDP EU : 0,50 EUR
05.11.2021 - EUAA DDP EU : 63,00 EUR
05.11.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
19.11.2021 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
19.11.2021 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
19.11.2021 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
19.11.2021 - NACLS DDP VSK : 80,00 EUR
19.11.2021 - NACLS DDP SSK : 80,00 EUR
19.11.2021 - NACLS DDP ZSK : 80,00 EUR
19.11.2021 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
19.11.2021 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
19.11.2021 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
19.11.2021 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
19.11.2021 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
19.11.2021 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
19.11.2021 - ODT-MLK DDP VSK : 2 701,00 EUR
19.11.2021 - ODT-MLK DDP SSK : 2 701,00 EUR
19.11.2021 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 701,00 EUR
19.11.2021 - PLN-MLK DDP VSK : 3 101,00 EUR
19.11.2021 - PLN-MLK DDP SSK : 3 101,00 EUR
19.11.2021 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 101,00 EUR
19.11.2021 - CMAR DDP VSK : 1 901,00 EUR
19.11.2021 - CMAR DDP SSK : 1 901,00 EUR
19.11.2021 - CMAR DDP ZSK : 1 901,00 EUR
19.11.2021 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
19.11.2021 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
19.11.2021 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
19.11.2021 - RPSOIL DDP VSK : 900,00 EUR
19.11.2021 - RPSOIL DDP SSK : 900,00 EUR
19.11.2021 - RPSOIL DDP ZSK : 900,00 EUR
19.11.2021 - WHTE DDP VSK : 271,00 EUR
19.11.2021 - WHTE DDP SSK : 272,00 EUR
19.11.2021 - WHTE DDP ZSK : 275,00 EUR
19.11.2021 - WHTA DDP VSK : 266,00 EUR
19.11.2021 - WHTA DDP SSK : 267,00 EUR
19.11.2021 - WHTA DDP ZSK : 270,00 EUR
19.11.2021 - WHTB DDP VSK : 261,00 EUR
19.11.2021 - WHTB DDP SSK : 262,00 EUR
19.11.2021 - WHTB DDP ZSK : 265,00 EUR
19.11.2021 - WHTF DDP VSK : 226,00 EUR
19.11.2021 - WHTF DDP SSK : 227,00 EUR
19.11.2021 - WHTF DDP ZSK : 230,00 EUR
19.11.2021 - WHTS DDP VSK : 396,00 EUR
19.11.2021 - WHTS DDP SSK : 397,00 EUR
19.11.2021 - WHTS DDP ZSK : 400,00 EUR
19.11.2021 - BRLS DDP VSK : 234,00 EUR
19.11.2021 - BRLS DDP SSK : 237,00 EUR
19.11.2021 - BRLS DDP ZSK : 240,00 EUR
19.11.2021 - BRLF DDP VSK : 186,00 EUR
19.11.2021 - BRLF DDP SSK : 189,00 EUR
19.11.2021 - BRLF DDP ZSK : 192,00 EUR
19.11.2021 - RYEA DDP VSK : 244,00 EUR
19.11.2021 - RYEA DDP SSK : 247,00 EUR
19.11.2021 - RYEA DDP ZSK : 250,00 EUR
19.11.2021 - CRNA DDP VSK : 243,00 EUR
19.11.2021 - CRNA DDP SSK : 244,00 EUR
19.11.2021 - CRNA DDP ZSK : 245,00 EUR
19.11.2021 - CRNF DDP VSK : 238,00 EUR
19.11.2021 - CRNF DDP SSK : 239,00 EUR
19.11.2021 - CRNF DDP ZSK : 240,00 EUR
19.11.2021 - RPS DDP VSK : 641,00 EUR
19.11.2021 - RPS DDP SSK : 641,00 EUR
19.11.2021 - RPS DDP ZSK : 641,00 EUR
19.11.2021 - SNF DDP VSK : 567,25 EUR
19.11.2021 - SNF DDP SSK : 567,25 EUR
19.11.2021 - SNF DDP ZSK : 567,25 EUR
19.11.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
19.11.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
19.11.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
19.11.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
19.11.2021 - EUA DDP EU : 69,00 EUR
19.11.2021 - CER DDP EU : 1,00 EUR
19.11.2021 - EUAA DDP EU : 64,00 EUR
19.11.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
03.12.2021 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
03.12.2021 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
03.12.2021 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
03.12.2021 - NACLS DDP VSK : 80,00 EUR
03.12.2021 - NACLS DDP SSK : 80,00 EUR
03.12.2021 - NACLS DDP ZSK : 80,00 EUR
03.12.2021 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
03.12.2021 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
03.12.2021 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
03.12.2021 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
03.12.2021 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
03.12.2021 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
03.12.2021 - ODT-MLK DDP VSK : 2 701,00 EUR
03.12.2021 - ODT-MLK DDP SSK : 2 701,00 EUR
03.12.2021 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 701,00 EUR
03.12.2021 - PLN-MLK DDP VSK : 3 101,00 EUR
03.12.2021 - PLN-MLK DDP SSK : 3 101,00 EUR
03.12.2021 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 101,00 EUR
03.12.2021 - CMAR DDP VSK : 1 901,00 EUR
03.12.2021 - CMAR DDP SSK : 1 901,00 EUR
03.12.2021 - CMAR DDP ZSK : 1 901,00 EUR
03.12.2021 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
03.12.2021 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
03.12.2021 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
03.12.2021 - RPSOIL DDP VSK : 900,00 EUR
03.12.2021 - RPSOIL DDP SSK : 900,00 EUR
03.12.2021 - RPSOIL DDP ZSK : 900,00 EUR
03.12.2021 - WHTE DDP VSK : 271,00 EUR
03.12.2021 - WHTE DDP SSK : 272,00 EUR
03.12.2021 - WHTE DDP ZSK : 275,00 EUR
03.12.2021 - WHTA DDP VSK : 266,00 EUR
03.12.2021 - WHTA DDP SSK : 267,00 EUR
03.12.2021 - WHTA DDP ZSK : 270,00 EUR
03.12.2021 - WHTB DDP VSK : 261,00 EUR
03.12.2021 - WHTB DDP SSK : 262,00 EUR
03.12.2021 - WHTB DDP ZSK : 265,00 EUR
03.12.2021 - WHTF DDP VSK : 226,00 EUR
03.12.2021 - WHTF DDP SSK : 227,00 EUR
03.12.2021 - WHTF DDP ZSK : 230,00 EUR
03.12.2021 - WHTS DDP VSK : 396,00 EUR
03.12.2021 - WHTS DDP SSK : 397,00 EUR
03.12.2021 - WHTS DDP ZSK : 400,00 EUR
03.12.2021 - BRLS DDP VSK : 234,00 EUR
03.12.2021 - BRLS DDP SSK : 237,00 EUR
03.12.2021 - BRLS DDP ZSK : 240,00 EUR
03.12.2021 - BRLF DDP VSK : 186,00 EUR
03.12.2021 - BRLF DDP SSK : 189,00 EUR
03.12.2021 - BRLF DDP ZSK : 192,00 EUR
03.12.2021 - RYEA DDP VSK : 244,00 EUR
03.12.2021 - RYEA DDP SSK : 247,00 EUR
03.12.2021 - RYEA DDP ZSK : 250,00 EUR
03.12.2021 - CRNA DDP VSK : 243,00 EUR
03.12.2021 - CRNA DDP SSK : 244,00 EUR
03.12.2021 - CRNA DDP ZSK : 245,00 EUR
03.12.2021 - CRNF DDP VSK : 238,00 EUR
03.12.2021 - CRNF DDP SSK : 239,00 EUR
03.12.2021 - CRNF DDP ZSK : 240,00 EUR
03.12.2021 - RPS DDP VSK : 641,00 EUR
03.12.2021 - RPS DDP SSK : 641,00 EUR
03.12.2021 - RPS DDP ZSK : 641,00 EUR
03.12.2021 - SNF DDP VSK : 567,25 EUR
03.12.2021 - SNF DDP SSK : 567,25 EUR
03.12.2021 - SNF DDP ZSK : 567,25 EUR
03.12.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
03.12.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
03.12.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
03.12.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
03.12.2021 - EUA DDP EU : 70,00 EUR
03.12.2021 - CER DDP EU : 1,00 EUR
03.12.2021 - EUAA DDP EU : 65,00 EUR
03.12.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.12.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.12.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.12.2021 - CER DDP EU : 1,00 EUR
25.12.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.12.2021 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
25.12.2021 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
25.12.2021 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
25.12.2021 - NACLS DDP VSK : 80,00 EUR
25.12.2021 - NACLS DDP SSK : 80,00 EUR
25.12.2021 - NACLS DDP ZSK : 80,00 EUR
25.12.2021 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
25.12.2021 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
25.12.2021 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.12.2021 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
25.12.2021 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
25.12.2021 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.12.2021 - ODT-MLK DDP VSK : 2 701,00 EUR
25.12.2021 - ODT-MLK DDP SSK : 2 701,00 EUR
25.12.2021 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 701,00 EUR
25.12.2021 - PLN-MLK DDP VSK : 3 101,00 EUR
25.12.2021 - PLN-MLK DDP SSK : 3 101,00 EUR
25.12.2021 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 101,00 EUR
25.12.2021 - CMAR DDP VSK : 1 901,00 EUR
25.12.2021 - CMAR DDP SSK : 1 901,00 EUR
25.12.2021 - CMAR DDP ZSK : 1 901,00 EUR
25.12.2021 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
25.12.2021 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
25.12.2021 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
25.12.2021 - RPSOIL DDP VSK : 900,00 EUR
25.12.2021 - RPSOIL DDP SSK : 900,00 EUR
25.12.2021 - RPSOIL DDP ZSK : 900,00 EUR
25.12.2021 - WHTE DDP VSK : 271,00 EUR
25.12.2021 - WHTE DDP SSK : 272,00 EUR
25.12.2021 - WHTE DDP ZSK : 275,00 EUR
25.12.2021 - WHTA DDP VSK : 266,00 EUR
25.12.2021 - WHTA DDP SSK : 267,00 EUR
25.12.2021 - WHTA DDP ZSK : 270,00 EUR
25.12.2021 - WHTB DDP VSK : 261,00 EUR
25.12.2021 - WHTB DDP SSK : 262,00 EUR
25.12.2021 - WHTB DDP ZSK : 265,00 EUR
25.12.2021 - WHTF DDP VSK : 226,00 EUR
25.12.2021 - WHTF DDP SSK : 227,00 EUR
25.12.2021 - WHTF DDP ZSK : 230,00 EUR
25.12.2021 - WHTS DDP VSK : 396,00 EUR
25.12.2021 - WHTS DDP SSK : 397,00 EUR
25.12.2021 - WHTS DDP ZSK : 400,00 EUR
25.12.2021 - BRLS DDP VSK : 234,00 EUR
25.12.2021 - BRLS DDP SSK : 237,00 EUR
25.12.2021 - BRLS DDP ZSK : 240,00 EUR
25.12.2021 - BRLF DDP VSK : 186,00 EUR
25.12.2021 - BRLF DDP SSK : 189,00 EUR
25.12.2021 - BRLF DDP ZSK : 192,00 EUR
25.12.2021 - RYEA DDP VSK : 244,00 EUR
25.12.2021 - RYEA DDP ZSK : 250,00 EUR
25.12.2021 - CRNA DDP VSK : 243,00 EUR
25.12.2021 - CRNA DDP SSK : 244,00 EUR
25.12.2021 - CRNA DDP ZSK : 245,00 EUR
25.12.2021 - CRNF DDP VSK : 238,00 EUR
25.12.2021 - CRNF DDP SSK : 239,00 EUR
25.12.2021 - CRNF DDP ZSK : 240,00 EUR
25.12.2021 - RPS DDP VSK : 641,00 EUR
25.12.2021 - RPS DDP SSK : 641,00 EUR
25.12.2021 - RPS DDP ZSK : 641,00 EUR
25.12.2021 - SNF DDP VSK : 567,25 EUR
25.12.2021 - SNF DDP SSK : 567,25 EUR
25.12.2021 - SNF DDP ZSK : 567,25 EUR
25.12.2021 - EUA DDP EU : 70,52 EUR
25.12.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.12.2021 - EUAA DDP EU : 65,52 EUR
25.12.2021 - AAU DDP EU : 0,03 EUR
25.12.2021 - RYEA DDP SSK : 247,79 EUR
31.12.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2021 - EUA DDP EU : 72,00 EUR
31.12.2021 - CER DDP EU : 1,00 EUR
31.12.2021 - EUAA DDP EU : 67,00 EUR
25.01.2022 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2022 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2022 - CER DDP EU : 1,00 EUR
25.01.2022 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.01.2022 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
25.01.2022 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
25.01.2022 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
25.01.2022 - NACLS DDP VSK : 80,00 EUR
25.01.2022 - NACLS DDP SSK : 80,00 EUR
25.01.2022 - NACLS DDP ZSK : 80,00 EUR
25.01.2022 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
25.01.2022 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
25.01.2022 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.01.2022 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
25.01.2022 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
25.01.2022 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.01.2022 - ODT-MLK DDP VSK : 2 701,00 EUR
25.01.2022 - ODT-MLK DDP SSK : 2 701,00 EUR
25.01.2022 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 701,00 EUR
25.01.2022 - PLN-MLK DDP VSK : 3 101,00 EUR
25.01.2022 - PLN-MLK DDP SSK : 3 101,00 EUR
25.01.2022 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 101,00 EUR
25.01.2022 - CMAR DDP VSK : 1 901,00 EUR
25.01.2022 - CMAR DDP SSK : 1 901,00 EUR
25.01.2022 - CMAR DDP ZSK : 1 901,00 EUR
25.01.2022 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
25.01.2022 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
25.01.2022 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
25.01.2022 - RPSOIL DDP VSK : 900,00 EUR
25.01.2022 - RPSOIL DDP SSK : 900,00 EUR
25.01.2022 - RPSOIL DDP ZSK : 900,00 EUR
25.01.2022 - WHTE DDP VSK : 271,00 EUR
25.01.2022 - WHTE DDP SSK : 272,00 EUR
25.01.2022 - WHTE DDP ZSK : 275,00 EUR
25.01.2022 - WHTA DDP VSK : 266,00 EUR
25.01.2022 - WHTA DDP SSK : 267,00 EUR
25.01.2022 - WHTA DDP ZSK : 270,00 EUR
25.01.2022 - WHTB DDP VSK : 261,00 EUR
25.01.2022 - WHTB DDP SSK : 262,00 EUR
25.01.2022 - WHTB DDP ZSK : 265,00 EUR
25.01.2022 - WHTF DDP VSK : 226,00 EUR
25.01.2022 - WHTF DDP SSK : 227,00 EUR
25.01.2022 - WHTF DDP ZSK : 230,00 EUR
25.01.2022 - WHTS DDP VSK : 396,00 EUR
25.01.2022 - WHTS DDP SSK : 397,00 EUR
25.01.2022 - WHTS DDP ZSK : 400,00 EUR
25.01.2022 - BRLS DDP VSK : 234,00 EUR
25.01.2022 - BRLS DDP SSK : 237,00 EUR
25.01.2022 - BRLS DDP ZSK : 240,00 EUR
25.01.2022 - BRLF DDP VSK : 186,00 EUR
25.01.2022 - BRLF DDP SSK : 189,00 EUR
25.01.2022 - BRLF DDP ZSK : 192,00 EUR
25.01.2022 - RYEA DDP VSK : 244,00 EUR
25.01.2022 - RYEA DDP ZSK : 250,00 EUR
25.01.2022 - CRNA DDP VSK : 243,00 EUR
25.01.2022 - CRNA DDP SSK : 244,00 EUR
25.01.2022 - CRNA DDP ZSK : 245,00 EUR
25.01.2022 - CRNF DDP VSK : 238,00 EUR
25.01.2022 - CRNF DDP SSK : 239,00 EUR
25.01.2022 - CRNF DDP ZSK : 240,00 EUR
25.01.2022 - RPS DDP VSK : 641,00 EUR
25.01.2022 - RPS DDP SSK : 641,00 EUR
25.01.2022 - RPS DDP ZSK : 641,00 EUR
25.01.2022 - SNF DDP VSK : 567,25 EUR
25.01.2022 - SNF DDP SSK : 567,25 EUR
25.01.2022 - SNF DDP ZSK : 567,25 EUR
25.01.2022 - EUA DDP EU : 71,26 EUR
25.01.2022 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.01.2022 - EUAA DDP EU : 66,26 EUR
25.01.2022 - AAU DDP EU : 0,07 EUR
25.01.2022 - RYEA DDP SSK : 248,89 EUR
25.02.2022 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.02.2022 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2022 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2022 - EUA DDP EU : 72,00 EUR
25.02.2022 - CER DDP EU : 1,00 EUR
25.02.2022 - EUAA DDP EU : 67,00 EUR
25.02.2022 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.02.2022 - AAU DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2022 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
25.02.2022 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
25.02.2022 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
25.02.2022 - NACLS DDP VSK : 80,00 EUR
25.02.2022 - NACLS DDP SSK : 80,00 EUR
25.02.2022 - NACLS DDP ZSK : 80,00 EUR
25.02.2022 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
25.02.2022 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
25.02.2022 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.02.2022 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
25.02.2022 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
25.02.2022 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.02.2022 - ODT-MLK DDP VSK : 2 701,00 EUR
25.02.2022 - ODT-MLK DDP SSK : 2 701,00 EUR
25.02.2022 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 701,00 EUR
25.02.2022 - PLN-MLK DDP VSK : 3 101,00 EUR
25.02.2022 - PLN-MLK DDP SSK : 3 101,00 EUR
25.02.2022 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 101,00 EUR
25.02.2022 - CMAR DDP VSK : 1 901,00 EUR
25.02.2022 - CMAR DDP SSK : 1 901,00 EUR
25.02.2022 - CMAR DDP ZSK : 1 901,00 EUR
25.02.2022 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
25.02.2022 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
25.02.2022 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
25.02.2022 - RPSOIL DDP VSK : 900,00 EUR
25.02.2022 - RPSOIL DDP SSK : 900,00 EUR
25.02.2022 - RPSOIL DDP ZSK : 900,00 EUR
25.02.2022 - WHTE DDP VSK : 271,00 EUR
25.02.2022 - WHTE DDP SSK : 272,00 EUR
25.02.2022 - WHTE DDP ZSK : 275,00 EUR
25.02.2022 - WHTA DDP VSK : 266,00 EUR
25.02.2022 - WHTA DDP SSK : 267,00 EUR
25.02.2022 - WHTA DDP ZSK : 270,00 EUR
25.02.2022 - WHTB DDP VSK : 261,00 EUR
25.02.2022 - WHTB DDP SSK : 262,00 EUR
25.02.2022 - WHTB DDP ZSK : 265,00 EUR
25.02.2022 - WHTF DDP VSK : 226,00 EUR
25.02.2022 - WHTF DDP SSK : 227,00 EUR
25.02.2022 - WHTF DDP ZSK : 230,00 EUR
25.02.2022 - WHTS DDP VSK : 396,00 EUR
25.02.2022 - WHTS DDP SSK : 397,00 EUR
25.02.2022 - WHTS DDP ZSK : 400,00 EUR
25.02.2022 - BRLS DDP VSK : 234,00 EUR
25.02.2022 - BRLS DDP SSK : 237,00 EUR
25.02.2022 - BRLS DDP ZSK : 240,00 EUR
25.02.2022 - BRLF DDP VSK : 186,00 EUR
25.02.2022 - BRLF DDP SSK : 189,00 EUR
25.02.2022 - BRLF DDP ZSK : 192,00 EUR
25.02.2022 - RYEA DDP VSK : 244,00 EUR
25.02.2022 - RYEA DDP SSK : 250,00 EUR
25.02.2022 - RYEA DDP ZSK : 250,00 EUR
25.02.2022 - CRNA DDP VSK : 243,00 EUR
25.02.2022 - CRNA DDP SSK : 244,00 EUR
25.02.2022 - CRNA DDP ZSK : 245,00 EUR
25.02.2022 - CRNF DDP VSK : 238,00 EUR
25.02.2022 - CRNF DDP SSK : 239,00 EUR
25.02.2022 - CRNF DDP ZSK : 240,00 EUR
25.02.2022 - RPS DDP VSK : 641,00 EUR
25.02.2022 - RPS DDP SSK : 641,00 EUR
25.02.2022 - RPS DDP ZSK : 641,00 EUR
25.02.2022 - SNF DDP VSK : 567,25 EUR
25.02.2022 - SNF DDP SSK : 567,25 EUR
25.02.2022 - SNF DDP ZSK : 567,25 EUR
31.12.2022 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2022 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2022 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2022 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2022 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2022 - EUA DDP EU : 75,00 EUR
31.12.2022 - CER DDP EU : 1,00 EUR
31.12.2022 - EUAA DDP EU : 70,00 EUR