Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 05.05.2021 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín a olejnín  naďalej stúpajú, taktiež emisie CO2.

Ceny posypovej soli sú stabilné.

Ceny tovarov

21.04.2021 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
21.04.2021 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
21.04.2021 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
21.04.2021 - NACLS DDP VSK : 78,00 EUR
21.04.2021 - NACLS DDP SSK : 78,00 EUR
21.04.2021 - NACLS DDP ZSK : 78,00 EUR
21.04.2021 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
21.04.2021 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
21.04.2021 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
21.04.2021 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,20 EUR
21.04.2021 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,20 EUR
21.04.2021 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,20 EUR
21.04.2021 - ODT-MLK DDP VSK : 2 228,00 EUR
21.04.2021 - ODT-MLK DDP SSK : 2 228,00 EUR
21.04.2021 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 228,00 EUR
21.04.2021 - PLN-MLK DDP VSK : 2 956,00 EUR
21.04.2021 - PLN-MLK DDP SSK : 2 956,00 EUR
21.04.2021 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 956,00 EUR
21.04.2021 - CMAR DDP VSK : 1 601,00 EUR
21.04.2021 - CMAR DDP SSK : 1 601,00 EUR
21.04.2021 - CMAR DDP ZSK : 1 601,00 EUR
21.04.2021 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
21.04.2021 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
21.04.2021 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
21.04.2021 - RPSOIL DDP VSK : 690,00 EUR
21.04.2021 - RPSOIL DDP SSK : 690,00 EUR
21.04.2021 - RPSOIL DDP ZSK : 690,00 EUR
21.04.2021 - WHTE DDP VSK : 177,41 EUR
21.04.2021 - WHTE DDP SSK : 178,41 EUR
21.04.2021 - WHTE DDP ZSK : 181,41 EUR
21.04.2021 - WHTA DDP VSK : 170,75 EUR
21.04.2021 - WHTA DDP SSK : 171,75 EUR
21.04.2021 - WHTA DDP ZSK : 174,75 EUR
21.04.2021 - WHTB DDP VSK : 164,37 EUR
21.04.2021 - WHTB DDP SSK : 165,37 EUR
21.04.2021 - WHTB DDP ZSK : 168,37 EUR
21.04.2021 - WHTF DDP VSK : 159,33 EUR
21.04.2021 - WHTF DDP SSK : 160,33 EUR
21.04.2021 - WHTF DDP ZSK : 163,33 EUR
21.04.2021 - WHTS DDP VSK : 296,00 EUR
21.04.2021 - WHTS DDP SSK : 297,00 EUR
21.04.2021 - WHTS DDP ZSK : 300,00 EUR
21.04.2021 - BRLS DDP VSK : 173,42 EUR
21.04.2021 - BRLS DDP SSK : 176,42 EUR
21.04.2021 - BRLS DDP ZSK : 179,42 EUR
21.04.2021 - BRLF DDP VSK : 146,50 EUR
21.04.2021 - BRLF DDP SSK : 149,50 EUR
21.04.2021 - BRLF DDP ZSK : 152,50 EUR
21.04.2021 - RYEA DDP VSK : 149,00 EUR
21.04.2021 - RYEA DDP SSK : 152,00 EUR
21.04.2021 - RYEA DDP ZSK : 155,00 EUR
21.04.2021 - CRNA DDP VSK : 168,00 EUR
21.04.2021 - CRNA DDP SSK : 169,00 EUR
21.04.2021 - CRNA DDP ZSK : 170,00 EUR
21.04.2021 - CRNF DDP VSK : 167,80 EUR
21.04.2021 - CRNF DDP SSK : 168,80 EUR
21.04.2021 - CRNF DDP ZSK : 169,80 EUR
21.04.2021 - RPS DDP VSK : 507,25 EUR
21.04.2021 - RPS DDP SSK : 507,25 EUR
21.04.2021 - RPS DDP ZSK : 507,25 EUR
21.04.2021 - SNF DDP VSK : 493,75 EUR
21.04.2021 - SNF DDP SSK : 493,75 EUR
21.04.2021 - SNF DDP ZSK : 493,75 EUR
21.04.2021 - EUA DDP EU : 56,00 EUR
21.04.2021 - CER DDP EU : 0,50 EUR
21.04.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
21.04.2021 - EUAA DDP EU : 50,00 EUR
21.04.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
21.04.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
21.04.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
21.04.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
05.05.2021 - POSYPOVASOL DDP VSK : 68,00 EUR
05.05.2021 - POSYPOVASOL DDP SSK : 68,00 EUR
05.05.2021 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 68,00 EUR
05.05.2021 - NACLS DDP VSK : 79,00 EUR
05.05.2021 - NACLS DDP SSK : 79,00 EUR
05.05.2021 - NACLS DDP ZSK : 79,00 EUR
05.05.2021 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
05.05.2021 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
05.05.2021 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
05.05.2021 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
05.05.2021 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
05.05.2021 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
05.05.2021 - ODT-MLK DDP VSK : 2 547,95 EUR
05.05.2021 - ODT-MLK DDP SSK : 2 547,95 EUR
05.05.2021 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 547,95 EUR
05.05.2021 - PLN-MLK DDP VSK : 2 941,25 EUR
05.05.2021 - PLN-MLK DDP SSK : 2 941,25 EUR
05.05.2021 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 941,25 EUR
05.05.2021 - CMAR DDP VSK : 1 701,00 EUR
05.05.2021 - CMAR DDP SSK : 1 701,00 EUR
05.05.2021 - CMAR DDP ZSK : 1 701,00 EUR
05.05.2021 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
05.05.2021 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
05.05.2021 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
05.05.2021 - RPSOIL DDP VSK : 700,00 EUR
05.05.2021 - RPSOIL DDP SSK : 700,00 EUR
05.05.2021 - RPSOIL DDP ZSK : 700,00 EUR
05.05.2021 - WHTE DDP VSK : 190,36 EUR
05.05.2021 - WHTE DDP SSK : 191,36 EUR
05.05.2021 - WHTE DDP ZSK : 194,36 EUR
05.05.2021 - WHTA DDP VSK : 185,68 EUR
05.05.2021 - WHTA DDP SSK : 186,68 EUR
05.05.2021 - WHTA DDP ZSK : 189,68 EUR
05.05.2021 - WHTB DDP VSK : 179,37 EUR
05.05.2021 - WHTB DDP SSK : 180,37 EUR
05.05.2021 - WHTB DDP ZSK : 183,37 EUR
05.05.2021 - WHTF DDP VSK : 181,00 EUR
05.05.2021 - WHTF DDP SSK : 182,00 EUR
05.05.2021 - WHTF DDP ZSK : 185,00 EUR
05.05.2021 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
05.05.2021 - WHTS DDP SSK : 307,00 EUR
05.05.2021 - WHTS DDP ZSK : 310,00 EUR
05.05.2021 - BRLS DDP VSK : 174,00 EUR
05.05.2021 - BRLS DDP SSK : 177,00 EUR
05.05.2021 - BRLS DDP ZSK : 180,00 EUR
05.05.2021 - BRLF DDP VSK : 164,00 EUR
05.05.2021 - BRLF DDP SSK : 167,00 EUR
05.05.2021 - BRLF DDP ZSK : 170,00 EUR
05.05.2021 - RYEA DDP VSK : 154,00 EUR
05.05.2021 - RYEA DDP SSK : 157,00 EUR
05.05.2021 - RYEA DDP ZSK : 160,00 EUR
05.05.2021 - CRNA DDP VSK : 202,67 EUR
05.05.2021 - CRNA DDP SSK : 203,67 EUR
05.05.2021 - CRNA DDP ZSK : 204,67 EUR
05.05.2021 - CRNF DDP VSK : 194,00 EUR
05.05.2021 - CRNF DDP SSK : 195,00 EUR
05.05.2021 - CRNF DDP ZSK : 196,00 EUR
05.05.2021 - RPS DDP VSK : 516,00 EUR
05.05.2021 - RPS DDP SSK : 516,00 EUR
05.05.2021 - RPS DDP ZSK : 516,00 EUR
05.05.2021 - SNF DDP VSK : 502,50 EUR
05.05.2021 - SNF DDP SSK : 502,50 EUR
05.05.2021 - SNF DDP ZSK : 502,50 EUR
05.05.2021 - EUA DDP EU : 58,00 EUR
05.05.2021 - CER DDP EU : 0,50 EUR
05.05.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
05.05.2021 - EUAA DDP EU : 51,00 EUR
05.05.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
05.05.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
05.05.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
05.05.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
19.05.2021 - POSYPOVASOL DDP VSK : 68,00 EUR
19.05.2021 - POSYPOVASOL DDP SSK : 68,00 EUR
19.05.2021 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 68,00 EUR
19.05.2021 - NACLS DDP VSK : 79,00 EUR
19.05.2021 - NACLS DDP SSK : 79,00 EUR
19.05.2021 - NACLS DDP ZSK : 79,00 EUR
19.05.2021 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
19.05.2021 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
19.05.2021 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
19.05.2021 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
19.05.2021 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
19.05.2021 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
19.05.2021 - ODT-MLK DDP VSK : 2 297,95 EUR
19.05.2021 - ODT-MLK DDP SSK : 2 297,95 EUR
19.05.2021 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 297,95 EUR
19.05.2021 - PLN-MLK DDP VSK : 3 041,25 EUR
19.05.2021 - PLN-MLK DDP SSK : 3 041,25 EUR
19.05.2021 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 041,25 EUR
19.05.2021 - CMAR DDP VSK : 1 651,00 EUR
19.05.2021 - CMAR DDP SSK : 1 651,00 EUR
19.05.2021 - CMAR DDP ZSK : 1 651,00 EUR
19.05.2021 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
19.05.2021 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
19.05.2021 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
19.05.2021 - RPSOIL DDP VSK : 700,00 EUR
19.05.2021 - RPSOIL DDP SSK : 700,00 EUR
19.05.2021 - RPSOIL DDP ZSK : 700,00 EUR
19.05.2021 - WHTE DDP VSK : 191,45 EUR
19.05.2021 - WHTE DDP SSK : 192,45 EUR
19.05.2021 - WHTE DDP ZSK : 195,45 EUR
19.05.2021 - WHTA DDP VSK : 185,60 EUR
19.05.2021 - WHTA DDP SSK : 186,60 EUR
19.05.2021 - WHTA DDP ZSK : 189,60 EUR
19.05.2021 - WHTB DDP VSK : 177,71 EUR
19.05.2021 - WHTB DDP SSK : 178,71 EUR
19.05.2021 - WHTB DDP ZSK : 181,71 EUR
19.05.2021 - WHTF DDP VSK : 179,33 EUR
19.05.2021 - WHTF DDP SSK : 180,33 EUR
19.05.2021 - WHTF DDP ZSK : 183,33 EUR
19.05.2021 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
19.05.2021 - WHTS DDP SSK : 307,00 EUR
19.05.2021 - WHTS DDP ZSK : 310,00 EUR
19.05.2021 - BRLS DDP VSK : 177,33 EUR
19.05.2021 - BRLS DDP SSK : 180,33 EUR
19.05.2021 - BRLS DDP ZSK : 183,33 EUR
19.05.2021 - BRLF DDP VSK : 164,00 EUR
19.05.2021 - BRLF DDP SSK : 167,00 EUR
19.05.2021 - BRLF DDP ZSK : 170,00 EUR
19.05.2021 - RYEA DDP VSK : 154,00 EUR
19.05.2021 - RYEA DDP SSK : 157,00 EUR
19.05.2021 - RYEA DDP ZSK : 160,00 EUR
19.05.2021 - CRNA DDP VSK : 198,00 EUR
19.05.2021 - CRNA DDP SSK : 199,00 EUR
19.05.2021 - CRNA DDP ZSK : 200,00 EUR
19.05.2021 - CRNF DDP VSK : 188,67 EUR
19.05.2021 - CRNF DDP SSK : 189,67 EUR
19.05.2021 - CRNF DDP ZSK : 190,67 EUR
19.05.2021 - RPS DDP VSK : 516,00 EUR
19.05.2021 - RPS DDP SSK : 516,00 EUR
19.05.2021 - RPS DDP ZSK : 516,00 EUR
19.05.2021 - SNF DDP VSK : 502,50 EUR
19.05.2021 - SNF DDP SSK : 502,50 EUR
19.05.2021 - SNF DDP ZSK : 502,50 EUR
19.05.2021 - EUA DDP EU : 58,60 EUR
19.05.2021 - CER DDP EU : 0,50 EUR
19.05.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
19.05.2021 - EUAA DDP EU : 51,50 EUR
19.05.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
19.05.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
19.05.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
19.05.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2021 - EUA DDP EU : 58,60 EUR
25.06.2021 - CER DDP EU : 0,50 EUR
25.06.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.06.2021 - EUAA DDP EU : 51,50 EUR
25.06.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.06.2021 - AAU DDP EU : 0,04 EUR
25.06.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2021 - POSYPOVASOL DDP VSK : 68,00 EUR
25.06.2021 - POSYPOVASOL DDP SSK : 68,00 EUR
25.06.2021 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 68,00 EUR
25.06.2021 - NACLS DDP VSK : 79,00 EUR
25.06.2021 - NACLS DDP SSK : 79,00 EUR
25.06.2021 - NACLS DDP ZSK : 79,00 EUR
25.06.2021 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
25.06.2021 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
25.06.2021 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.06.2021 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
25.06.2021 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
25.06.2021 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.06.2021 - ODT-MLK DDP VSK : 2 297,95 EUR
25.06.2021 - ODT-MLK DDP SSK : 2 297,95 EUR
25.06.2021 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 297,95 EUR
25.06.2021 - PLN-MLK DDP VSK : 3 041,25 EUR
25.06.2021 - PLN-MLK DDP SSK : 3 041,25 EUR
25.06.2021 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 041,25 EUR
25.06.2021 - CMAR DDP VSK : 1 651,00 EUR
25.06.2021 - CMAR DDP SSK : 1 651,00 EUR
25.06.2021 - CMAR DDP ZSK : 1 651,00 EUR
25.06.2021 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
25.06.2021 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
25.06.2021 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
25.06.2021 - RPSOIL DDP VSK : 700,00 EUR
25.06.2021 - RPSOIL DDP SSK : 700,00 EUR
25.06.2021 - RPSOIL DDP ZSK : 700,00 EUR
25.06.2021 - WHTE DDP VSK : 189,56 EUR
25.06.2021 - WHTE DDP SSK : 190,56 EUR
25.06.2021 - WHTE DDP ZSK : 193,56 EUR
25.06.2021 - WHTA DDP VSK : 183,15 EUR
25.06.2021 - WHTA DDP SSK : 184,15 EUR
25.06.2021 - WHTA DDP ZSK : 187,15 EUR
25.06.2021 - WHTB DDP VSK : 174,69 EUR
25.06.2021 - WHTB DDP SSK : 175,69 EUR
25.06.2021 - WHTB DDP ZSK : 178,69 EUR
25.06.2021 - WHTF DDP VSK : 174,30 EUR
25.06.2021 - WHTF DDP SSK : 175,30 EUR
25.06.2021 - WHTF DDP ZSK : 178,30 EUR
25.06.2021 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
25.06.2021 - WHTS DDP SSK : 307,00 EUR
25.06.2021 - WHTS DDP ZSK : 310,00 EUR
25.06.2021 - BRLS DDP VSK : 177,33 EUR
25.06.2021 - BRLS DDP SSK : 180,33 EUR
25.06.2021 - BRLS DDP ZSK : 183,33 EUR
25.06.2021 - BRLF DDP VSK : 164,00 EUR
25.06.2021 - BRLF DDP SSK : 167,00 EUR
25.06.2021 - BRLF DDP ZSK : 170,00 EUR
25.06.2021 - RYEA DDP VSK : 154,00 EUR
25.06.2021 - RYEA DDP SSK : 157,76 EUR
25.06.2021 - RYEA DDP ZSK : 160,00 EUR
25.06.2021 - CRNA DDP VSK : 198,00 EUR
25.06.2021 - CRNA DDP SSK : 199,00 EUR
25.06.2021 - CRNA DDP ZSK : 200,00 EUR
25.06.2021 - CRNF DDP VSK : 188,67 EUR
25.06.2021 - CRNF DDP SSK : 189,67 EUR
25.06.2021 - CRNF DDP ZSK : 190,67 EUR
25.06.2021 - RPS DDP VSK : 516,00 EUR
25.06.2021 - RPS DDP SSK : 516,00 EUR
25.06.2021 - RPS DDP ZSK : 516,00 EUR
25.06.2021 - SNF DDP VSK : 502,50 EUR
25.06.2021 - SNF DDP SSK : 502,50 EUR
25.06.2021 - SNF DDP ZSK : 502,50 EUR
25.07.2021 - EUA DDP EU : 58,60 EUR
25.07.2021 - CER DDP EU : 0,50 EUR
25.07.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.07.2021 - EUAA DDP EU : 51,50 EUR
25.07.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.07.2021 - AAU DDP EU : 0,07 EUR
25.07.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2021 - POSYPOVASOL DDP VSK : 68,00 EUR
25.07.2021 - POSYPOVASOL DDP SSK : 68,00 EUR
25.07.2021 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 68,00 EUR
25.07.2021 - NACLS DDP VSK : 79,00 EUR
25.07.2021 - NACLS DDP SSK : 79,00 EUR
25.07.2021 - NACLS DDP ZSK : 79,00 EUR
25.07.2021 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
25.07.2021 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
25.07.2021 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.07.2021 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
25.07.2021 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
25.07.2021 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.07.2021 - ODT-MLK DDP VSK : 2 297,95 EUR
25.07.2021 - ODT-MLK DDP SSK : 2 297,95 EUR
25.07.2021 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 297,95 EUR
25.07.2021 - PLN-MLK DDP VSK : 3 041,25 EUR
25.07.2021 - PLN-MLK DDP SSK : 3 041,25 EUR
25.07.2021 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 041,25 EUR
25.07.2021 - CMAR DDP VSK : 1 651,00 EUR
25.07.2021 - CMAR DDP SSK : 1 651,00 EUR
25.07.2021 - CMAR DDP ZSK : 1 651,00 EUR
25.07.2021 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
25.07.2021 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
25.07.2021 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
25.07.2021 - RPSOIL DDP VSK : 700,00 EUR
25.07.2021 - RPSOIL DDP SSK : 700,00 EUR
25.07.2021 - RPSOIL DDP ZSK : 700,00 EUR
25.07.2021 - WHTE DDP VSK : 188,03 EUR
25.07.2021 - WHTE DDP SSK : 189,03 EUR
25.07.2021 - WHTE DDP ZSK : 192,03 EUR
25.07.2021 - WHTA DDP VSK : 181,16 EUR
25.07.2021 - WHTA DDP SSK : 182,16 EUR
25.07.2021 - WHTA DDP ZSK : 185,16 EUR
25.07.2021 - WHTB DDP VSK : 172,24 EUR
25.07.2021 - WHTB DDP SSK : 173,24 EUR
25.07.2021 - WHTB DDP ZSK : 176,24 EUR
25.07.2021 - WHTF DDP VSK : 170,22 EUR
25.07.2021 - WHTF DDP SSK : 171,22 EUR
25.07.2021 - WHTF DDP ZSK : 174,22 EUR
25.07.2021 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
25.07.2021 - WHTS DDP SSK : 307,00 EUR
25.07.2021 - WHTS DDP ZSK : 310,00 EUR
25.07.2021 - BRLS DDP VSK : 177,33 EUR
25.07.2021 - BRLS DDP SSK : 180,33 EUR
25.07.2021 - BRLS DDP ZSK : 183,33 EUR
25.07.2021 - BRLF DDP VSK : 164,00 EUR
25.07.2021 - BRLF DDP SSK : 167,00 EUR
25.07.2021 - BRLF DDP ZSK : 170,00 EUR
25.07.2021 - RYEA DDP VSK : 154,00 EUR
25.07.2021 - RYEA DDP SSK : 158,37 EUR
25.07.2021 - RYEA DDP ZSK : 160,00 EUR
25.07.2021 - CRNA DDP VSK : 198,00 EUR
25.07.2021 - CRNA DDP SSK : 199,00 EUR
25.07.2021 - CRNA DDP ZSK : 200,00 EUR
25.07.2021 - CRNF DDP VSK : 188,67 EUR
25.07.2021 - CRNF DDP SSK : 189,67 EUR
25.07.2021 - CRNF DDP ZSK : 190,67 EUR
25.07.2021 - RPS DDP VSK : 516,00 EUR
25.07.2021 - RPS DDP SSK : 516,00 EUR
25.07.2021 - RPS DDP ZSK : 516,00 EUR
25.07.2021 - SNF DDP VSK : 502,50 EUR
25.07.2021 - SNF DDP SSK : 502,50 EUR
25.07.2021 - SNF DDP ZSK : 502,50 EUR
25.08.2021 - EUA DDP EU : 58,60 EUR
25.08.2021 - CER DDP EU : 0,50 EUR
25.08.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.08.2021 - EUAA DDP EU : 51,50 EUR
25.08.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.08.2021 - AAU DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2021 - POSYPOVASOL DDP VSK : 68,00 EUR
25.08.2021 - POSYPOVASOL DDP SSK : 68,00 EUR
25.08.2021 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 68,00 EUR
25.08.2021 - NACLS DDP VSK : 79,00 EUR
25.08.2021 - NACLS DDP SSK : 79,00 EUR
25.08.2021 - NACLS DDP ZSK : 79,00 EUR
25.08.2021 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
25.08.2021 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
25.08.2021 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.08.2021 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
25.08.2021 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
25.08.2021 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.08.2021 - ODT-MLK DDP VSK : 2 297,95 EUR
25.08.2021 - ODT-MLK DDP SSK : 2 297,95 EUR
25.08.2021 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 297,95 EUR
25.08.2021 - PLN-MLK DDP VSK : 3 041,25 EUR
25.08.2021 - PLN-MLK DDP SSK : 3 041,25 EUR
25.08.2021 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 041,25 EUR
25.08.2021 - CMAR DDP VSK : 1 651,00 EUR
25.08.2021 - CMAR DDP SSK : 1 651,00 EUR
25.08.2021 - CMAR DDP ZSK : 1 651,00 EUR
25.08.2021 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
25.08.2021 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
25.08.2021 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
25.08.2021 - RPSOIL DDP VSK : 700,00 EUR
25.08.2021 - RPSOIL DDP SSK : 700,00 EUR
25.08.2021 - RPSOIL DDP ZSK : 700,00 EUR
25.08.2021 - WHTE DDP VSK : 186,45 EUR
25.08.2021 - WHTE DDP SSK : 187,45 EUR
25.08.2021 - WHTE DDP ZSK : 190,45 EUR
25.08.2021 - WHTA DDP VSK : 179,10 EUR
25.08.2021 - WHTA DDP SSK : 180,10 EUR
25.08.2021 - WHTA DDP ZSK : 183,10 EUR
25.08.2021 - WHTB DDP VSK : 169,71 EUR
25.08.2021 - WHTB DDP SSK : 170,71 EUR
25.08.2021 - WHTB DDP ZSK : 173,71 EUR
25.08.2021 - WHTF DDP VSK : 166,00 EUR
25.08.2021 - WHTF DDP SSK : 167,00 EUR
25.08.2021 - WHTF DDP ZSK : 170,00 EUR
25.08.2021 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
25.08.2021 - WHTS DDP SSK : 307,00 EUR
25.08.2021 - WHTS DDP ZSK : 310,00 EUR
25.08.2021 - BRLS DDP VSK : 177,33 EUR
25.08.2021 - BRLS DDP SSK : 180,33 EUR
25.08.2021 - BRLS DDP ZSK : 183,33 EUR
25.08.2021 - BRLF DDP VSK : 164,00 EUR
25.08.2021 - BRLF DDP SSK : 167,00 EUR
25.08.2021 - BRLF DDP ZSK : 170,00 EUR
25.08.2021 - RYEA DDP VSK : 154,00 EUR
25.08.2021 - RYEA DDP SSK : 159,00 EUR
25.08.2021 - RYEA DDP ZSK : 160,00 EUR
25.08.2021 - CRNA DDP VSK : 198,00 EUR
25.08.2021 - CRNA DDP SSK : 199,00 EUR
25.08.2021 - CRNA DDP ZSK : 200,00 EUR
25.08.2021 - CRNF DDP VSK : 188,67 EUR
25.08.2021 - CRNF DDP SSK : 189,67 EUR
25.08.2021 - CRNF DDP ZSK : 190,67 EUR
25.08.2021 - RPS DDP VSK : 516,00 EUR
25.08.2021 - RPS DDP SSK : 516,00 EUR
25.08.2021 - RPS DDP ZSK : 516,00 EUR
25.08.2021 - SNF DDP VSK : 502,50 EUR
25.08.2021 - SNF DDP SSK : 502,50 EUR
25.08.2021 - SNF DDP ZSK : 502,50 EUR
31.12.2021 - EUA DDP EU : 58,60 EUR
31.12.2021 - CER DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2021 - EUAA DDP EU : 51,50 EUR
31.12.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2022 - EUA DDP EU : 58,60 EUR
31.12.2022 - CER DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2022 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2022 - EUAA DDP EU : 51,50 EUR
31.12.2022 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2022 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2022 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2022 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR